Cadrul Legal

  • Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licenţă
  • Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat

Convenții, caiete și ghiduri de practică