Cadrul Legal

 • Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licenţă
 • Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat

Convenții, caiete și ghiduri de practică

 • CONVENȚIE PRACTICĂ LICENȚĂ
 • CONVENȚIE PRACTICĂ MASTER
 • Caiet practica Ansamblul firmei
 • Caiet practica Comercial
 • Caiet practica Financiar Contabilitate
 • Caiet practica Productie
 • Caiet practica Resurse Umane
 • Ghid de practica Ansamblul firmei
 • Ghid de practica Comercial
 • Ghid de practica Financiar Contabilitate
 • Ghid de practica Productie
 • Ghid de practica Resurse Umane