MISIUNE

Facultatea Management îşi propune sa se mențină lider al învăţământului universitar şi al cercetării ştiinţifice în domeniul managementului din România angajându-se in acest scop să stimuleze promovarea valorilor autentice, cooperarea între membrii facultății noastre, crearea unor structuri funcţionale atât în activitatea de predare din cadrul programelor de licență, masterat, doctorat, cât şi în activitatea de cercetare ştiinţifică.

Ne propunem să dezvoltăm un sistem educațional performant şi competitiv prin:

 • formarea unor elite şi a unor lideri de opinie în domeniul managerial. Facultatea trebuie să joace un rol de catalizator în domeniul managementului, oferind răspunsuri avizate mediului socio-economic;
 • formarea unor manageri responsabili, bine pregătiţi, având viziune clară şi valori etice bine fundamentate, capabili să înţeleagă mecanismele macroeconomice şi să conceapă strategii şi politici;
 • crearea unei culturi care apreciază și respectă cadrele didactice, studenții, masteranzii și doctoranzii și care recunoaște interdependența lor și rolul vital al fiecarui membru al familiei ce formează Facultatea Management.

VIZIUNE

Facultatea Management, ca parte integrată a comunității universitare din Academia de Studii Economice, lider in domeniul științelor manageriale în România, aspira permanent către descoperirea noului în toate formele sale, către generearea de excelență în cercetare, către întreținerea unui mediu propice învățării de înaltă calitate, prin pasiunea pentru cunoaștere și inovare a oamenilor ce o formează.

Ne bazam demersul pe:

 • Crearea de valoare prin dezvoltarea economică, socială și de mediu orientată spre o lume multiculturală în creștere;
 • Favorizarea ideilor originale care permit dezvoltarea societății prin descoperiri, cercetare, inovare și activități creative;
 • Promovarea unui leadership real determinat de existența unor lideri capabili și etici;
 • Furnizarea unei  educaţii de nivel ridicat pentru studenţii din întreaga lume, care împărtăşesc valorile și aspirațiile noastre;
 • Facilitarea dezvoltării generaţiilor viitoare de lideri în domeniul managerial, al cercetării, al afacerilor sau profesiilor liberale;
 • Un mod etic de a acționa şi la cele mai înalte standarde de eficienţă pentru promovarea excelenței.

VALORI

 Valorile avute în vedere pentru îndeplinirea misiunii sunt:

 • Excelența – Vom încerca întotdeauna să depașim așteptările. La nivelul facultății, excelenţa este înţeleasă drept performanţă în materie de abordare originală, cu aplicaţii benefice, care câştigă în competiţie cu performanţele altora.
 • Profesionalismul – Vom acționa și apărea întotdeauna intr-un fel profesional.
 • Aprecierea stakeholderilor – Nu am exista și nu am avea succes fără stakeholderii noștri si pentru acet lucru suntem recunoascători.
 • Comunicarea deschisă – Comunicarea în timp util și coerența sunt importante. Ne vom asigura intotdeauna că așteptările sunt clare pentru toate partile implicate și vom menține o conduită calmă și pozitivă în toate interacțiunile noastre. Incurajăm libertatea de exprimare într-o atmosferă de dialog deschis, care permite gândire critică, susţinută de integritate intelectuală şi judecăţi etice. Colegialitatea, transparenţa şi responsabilitatea sunt principiile care ghidează guvernarea facultății noastre.
 • Incurajarea diversității – Diversitatea asigură satisfacerea nevoilor unui număr mai mare de studenţi, asigurarea oportunităţilor pentru mobilitatea socială, satisfacerea nevoilor diferitelor pieţe de forţe de muncă. Ea serveşte nevoilor stakeholderilor, permite combinarea învăţământului superior pentru elite cu cel de masă, creşterea nivelului eficacităţii şi oferă oportunităţi largi de experimentare şi inovare, cu limitarea riscurilor.
 • Recunoașterea valorii – Prin activităţile noastre ne dorim să îi învăţăm pe studenţi să identifice valoarea şi să le cultivăm respectul pentru aceasta
 • Promovarea colegialității – Un mediu de colegialitate bazat pe principiile libertății academice, respect, integritate, amabilitate, libertatea de a se angaja in dezbateri și schimburi de idei, descoperire intelectuală și responsabilitate profesională.
 • Orientarea antreprenorială – Încurajăm orientarea antreprenorială în facultate, solicitând curaj in asumarea riscurilor, creativitate, focalizare pe rezultate și motivarea stakeholderilor.
 • Integritatea – PrestigiulMisiune, Viziune si Valori facultății nu trebuie niciodată să fie compromis iar valorile umane cerute corpului profesoral și studenților vor fi întotdeauna onestitatea, consecvența și sinceritatea.