MESAJUL DECANULUI

Facultatea MANAGEMENT este principala entitate de profil din Romania si una dintre cele mai prestigioase din cadrul Academiei de Studii Economice, beneficiind de un loc aparte în inima şi în conştiinţa numeroaselor generaţii care s-au format profesional si uman in cei peste 100 de ani de existenţă.

Ca primă entitate universitară de profil din Romania, Facultatea MANAGEMENT urmărește, printre scopurile fundamentale ale activităţii sale, furnizarea de specialisti foarte bine pregătiţi în domeniul managerial, capabili să îşi dovedească expertiza de excepţie pe piaţa muncii.

Educaţia in facultatea noastră înseamnă, pe de o parte, dezvoltarea competentelor si a abilitaţilor antreprenoriale si de conducere si, pe de altă parte, aprofundarea teoriilor de afaceri prin învăţarea de la specialisti si practicieni profesionişti şi de larg renume, in contextul dezvoltării unor experienţe umane consistente.

Absolvenţii noştri pot fi întâlniţi fiind în top-managementul atât al unor mari organizaţii româneşti şi străine, cât şi în cel al IMM-urilor de succes. Miniștrii si înalţi funcţionari ai statului român pot afirma, cu mândrie, că au finalizat studiile in cadrul Facultăţii MANAGEMENT. Organizaţii de top recrutează, constant, absolvenţi ai programelor noastre de licenţă, de masterat si de doctorat. Şi aceasta, pentru că suntem cei mai buni!

Axele de dezvoltare a Facultăţii MANAGEMENT vizează conectarea superioară a programelor ciclului de licenţă la cerinţele pieţei muncii, realizarea unor programe de masterat puternice, generatoare de valoare intelectuală şi de valoare adăugată pentru studenţi şi pentru angajatori, dezvoltarea şi derularea de programe doctorale puternice, furnizoare de cunoştinţe şi de abilităţi, susţinerea unei cercetări ştiinţifice performante si realizarea şi întreţinerea unei culturi organizaţionale de excelenţă.

Comunitatea noastră academică are, în prim-planul întregii sale activităţi, excelenţa în toate formele sale, profesionalismul, aprecierea stakeholderilor, comunicarea deschisă, încurajarea diversităţii, recunoaşterea valorii si promovarea colegialităţii, iar Facultatea MANAGEMENT aderă total şi necondiţionat la aceste principii.

Facultatea MANAGEMENT rămâne diferită prin combinarea unică între tradiţie si inovare, între rigurozitatea actului educaţional si munca in echipă, între sinergia si profesionalismul cadrelor didactice si entuziasmul studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Prof. univ. dr. Popa Ion,
Decan al Facultăţii Management

ECHIPA MANAGERIALA

Prof.univ.dr. POPA Ion

DECAN – Prof. univ. dr. POPA Ion

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 310.10.82 / +4 021 319.19.01 – Int: 194;
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: ion.popa@man.ase.ro
Audiențe: Luni 13:30 – 15:30 (sala 0020)

Prof.univ.dr. CICEA Claudiu

PRODECAN – Activitate didactică și relații internaționale – Prof. univ. dr. CICEA Claudiu

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 – Int: 289;
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: claudiu.cicea@man.ase.ro
Audiențe: Luni 10:00- 12:00 (sala 0020)

Conf.univ.dr. CORBOȘ Răzvan-Andrei

PRODECAN – Relații cu mediul economico-social și viața studențească – Conf. univ. dr. CORBOȘ Răzvan

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 – Int: 457;
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: razvan.corbos@man.ase.ro
Audiențe: Luni 15.00 – 16.30 (sala 0020)

Prof.univ.dr. SIMION Cezar Petre

PRODECAN – Cercetare științifică, dezvoltare și inovare – Conf. univ. dr. SIMION Cezar Petre

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 – Int: 289;
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: cezarsimion@yahoo.com
Audiențe: Luni 12:00 – 15:00 (sala 0020)

Prof.univ.dr. DOBRIN Octavian Cosmin

DIRECTOR DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT – Prof. univ. dr. DOBRIN Cosmin

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 – Int: 258
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: cosmin.dobrin@man.ase.rocdobrin@yahoo.com
Audientețe: Marţi 08:00 – 10:00 (sala 1303)

Conf.univ.dr. GEORGESCU Ștefan Dominic

DIRECTOR DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIOUMANE – Conf. univ. dr. GEORGESCU Ștefan Dominic

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 – Int: 330 / 290
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: stefan_geodom@yahoo.com
Audiențe: Luni 10.00- 12.00 (sala 2513)

COMPONENȚA CONSILIULUI FACULTĂȚII MANAGEMENT 2020 – 2024

Cadre didactice:

 1. Popa Ion
 2. Cicea Claudiu Constantin
 3. Corboș Răzvan Andrei
 4. Simion Cezar-Petre
 5. Dobrin Cosmin Octavian
 6. Georgescu Dominic Ștefan
 7. Cioc Mihai
 8. Ciocoiu Nadia
 9. Dobrea Răzvan-Cătălin
 10. Munteanu Sebastian-Mădălin
 11. Năstase Marian
 12. Stănescu Aurelia
 13. Ursăcescu Minodora
 14. Zamfir Andreea Ileana
 15. Bîgu Dragoș
 16. Boșca Loredana
 17. Cristea Silvia
 18. Dinu Eduard
 19. Ivănescu Dan Nicolae
 20. Șerban Florentin

Studenți:

 1. Bîțu Ștefania-Andreea
 2. Grigore Giulia-Alexandra
 3. Nedelea Adriana-Nicoleta
 4. Nicula-Suditu Alexandru-Ioan
 5. Nuță Cristiana
 6. Pană Dragoș-Marius

CONSILIUL CONSULTATIV AL FACULTĂȚII MANAGEMENT

 • Jianu FLorin – Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România – Președinte
 • Curaj Adrian – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării –  Director General
 • Codreanu Cătălin – Spitalul de reumatologie “dr. Ion Stoia” – Manager
 • Metz Daniel – NTT Data – Președinte al Consiliului de Administrație
 • Ungureanu Monalisa – AGRII ROmânia – CEO
 • Vintilă Lorian – ZTE Europa de Sud-Est – Director general adjunct