MESAJUL DECANULUI

Facultatea MANAGEMENT este principala entitate de profil din Romania si una dintre cele mai prestigioase din cadrul Academiei de Studii Economice, beneficiind de un loc aparte în inima şi în conştiinţa numeroaselor generaţii care s-au format profesional si uman in cei peste 100 de ani de existenţă.

Ca primă entitate universitară de profil din Romania, Facultatea MANAGEMENT urmărește, printre scopurile fundamentale ale activităţii sale, furnizarea de specialisti foarte bine pregătiţi în domeniul managerial, capabili să îşi dovedească expertiza de excepţie pe piaţa muncii.

Educaţia in facultatea noastră înseamnă, pe de o parte, dezvoltarea competentelor si a abilitaţilor antreprenoriale si de conducere si, pe de altă parte, aprofundarea teoriilor de afaceri prin învăţarea de la specialisti si practicieni profesionişti şi de larg renume, in contextul dezvoltării unor experienţe umane consistente.

Absolvenţii noştri pot fi întâlniţi fiind în top-managementul atât al unor mari organizaţii româneşti şi străine, cât şi în cel al IMM-urilor de succes. Miniștrii si înalţi funcţionari ai statului român pot afirma, cu mândrie, că au finalizat studiile in cadrul Facultăţii MANAGEMENT. Organizaţii de top recrutează, constant, absolvenţi ai programelor noastre de licenţă, de masterat si de doctorat. Şi aceasta, pentru că suntem cei mai buni!

Axele de dezvoltare a Facultăţii MANAGEMENT vizează conectarea superioară a programelor ciclului de licenţă la cerinţele pieţei muncii, realizarea unor programe de masterat puternice, generatoare de valoare intelectuală şi de valoare adăugată pentru studenţi şi pentru angajatori, dezvoltarea şi derularea de programe doctorale puternice, furnizoare de cunoştinţe şi de abilităţi, susţinerea unei cercetări ştiinţifice performante si realizarea şi întreţinerea unei culturi organizaţionale de excelenţă.

Comunitatea noastră academică are, în prim-planul întregii sale activităţi, excelenţa în toate formele sale, profesionalismul, aprecierea stakeholderilor, comunicarea deschisă, încurajarea diversităţii, recunoaşterea valorii si promovarea colegialităţii, iar Facultatea MANAGEMENT aderă total şi necondiţionat la aceste principii.

Facultatea MANAGEMENT rămâne diferită prin combinarea unică între tradiţie si inovare, între rigurozitatea actului educaţional si munca in echipă, între sinergia si profesionalismul cadrelor didactice si entuziasmul studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Prof. univ. dr. Popa Ion,
Decan al Facultăţii Management

ECHIPA MANAGERIALA

Prof.univ.dr. POPA Ion

DECAN – Prof. univ. dr. POPA Ion

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 310.10.82 / +4 021 319.19.01 – Int: 194;
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: ion.popa@man.ase.ro
Audiențe: Luni 13:30 – 15:30 (sala 0020)

Prof.univ.dr. CICEA Claudiu

PRODECAN – Activitate didactică și relații internaționale – Prof. univ. dr. CICEA Claudiu

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 – Int: 289;
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: claudiu.cicea@man.ase.ro
Audiențe: Luni 10:00- 12:00 (sala 0020)

Conf.univ.dr. CORBOȘ Răzvan-Andrei

PRODECAN – Relații cu mediul economico-social și viața studențească – Conf. univ. dr. CORBOȘ Răzvan

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 – Int: 457;
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: razvan.corbos@man.ase.ro
Audiențe: Luni 15.00 – 16.30 (sala 0020)

PRODECAN – Cercetare științifică, dezvoltare și inovare – Conf. univ. dr. SIMION Cezar Petre

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 – Int: 289;
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: cezarsimion@yahoo.com
Audiențe: Luni 12:00 – 15:00 (sala 0020)

Prof.univ.dr. DOBRIN Octavian Cosmin

DIRECTOR DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT – Prof. univ. dr. DOBRIN Cosmin

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 – Int: 258
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: cosmin.dobrin@man.ase.rocdobrin@yahoo.com
Audientețe: Marţi 08:00 – 10:00 (sala 1303)

DIRECTOR DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIOUMANE – Conf. univ. dr. GEORGESCU Ștefan Dominic

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 – Int: 330 / 290
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: stefan_geodom@yahoo.com
Audiențe: Luni 10.00- 12.00 (sala 2513)

COMPONENȚA CONSILIULUI FACULTĂȚII MANAGEMENT 2016 – 2020

Cadre didactice:

 1. Popa Ion
 2. Cicea Claudiu Constantin
 3. Corboș Răzvan Andrei
 4. Simion-Melinte Cezar-Petre
 5. Dobrin Cosmin Octavian
 6. Georgescu Dominic Ștefan
 7. Cioc Mihai
 8. Ciocoiu Nadia
 9. Croitoru Oana
 10. Deac Vasile
 11. Popescu Doina
 12. Stănescu Aurelia
 13. Ursăcescu Minodora
 14. Zamfir Andreea Ileana
 15. Bîgu Dragoș
 16. Boșca Loredana
 17. Dinu Eduard
 18. Șerban Mihai
 19. Pop Cristiana
 20. Cristea Silvia

Studenți:

 1. Nedelcu Cristina Maria – an II ciclul licență
 2. Nistor Nicolae – an II ciclul licență
 3. Golea Anca Larisa – an III ciclul licență
 4. Gora Ana Alexandra – master an I MAPP
 5. Bujor Andrada Bianca – master an I MAPP
 6. Florea Adriana – master an II M Proiecte
 7. Curteanu Adrian Bogdan – an II MSS

CONSILIUL CONSULTATIV AL FACULTĂȚII MANAGEMENT

 • Stancu Cătălin – Electrica SA – CEO
 • Codreanu Cătălin – Spitalul de reumatologie “dr. Ion Stoia” – Manager
 • Oprescu Sergiu – Alpha Bank – CEO
 • Sachin Neculai – OMV Petrom – Director Directia taxe
 • Anescu Ioana – IAB România – Director executiv
 • Nicolau Codruț – Banca Unicredit România – Director Departamentul Corporate
 • Draghici Mircea Stelian – Dentirad Hospital – Președinte
 • Mihai Stanescu – RoCoach – Președinte
 • Dogaru Cătălin Teodor – TSP – Senior Consultant