Istoria studiilor de doctorat în Management este legată de cea a Facultății Management ale carei baze constitutive sunt puse prin însăşi Legea de înfiinţare a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti din aprilie 1913. În anul şcolar 1967-1968 s-a adoptat denumirea de Academia de Studii Economice formată din 6 facultăţi, dintre care una se numea Facultatea de Economia Producţiei, având două secţii: Economia industriei şi Economia agriculturii. Începând cu anul şcolar 1971-1972, s-a adoptat denumirea de Facultatea de Economia Industriei, iar în anul universitar 1974-1975, aceasta s-a transformat în “Facultatea de Economia Industriei, Construcţiilor și Transporturilor”. În anul 1986 se realizează contopirea cu Facultatea de Contabilitate şi Economie Agrară, rezultând “Facultatea de Economia Industriei si Agriculturii”, cu două secţii aferente. Acest simbioză a fost de scurtă durată, până în februarie 1990, când cele două secţii au devenit facultăţi de sine stătătoare.
Începând cu anul 1990 se adoptă denumirea de Facultatea Management, având trei specializări: Management in industrie; Management in construcţii, transporturi si telecomunicaţii; Economie generală. În acea perioadă doctoratul în cadrul facultății de Management se realiza în ramura Economie cu specializările: Management în industrie, construcții și transporturi; Economia și organizarea ergonomică a muncii; Managementul firmei; Managementul aprovizionării și desfacerii, Eficiența economică a investițiilor și a progresului tehnic. În anul 1997 ASE a fost acreditată ca Instituție Organizatoare de Doctorat (IOD), prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, pentru 7 programe de doctorat, în domeniile fundamentale Științe economice și Drept, printre care se numără și programul Management.
Începând cu anul universitar 2005 – 2006, Facultatea Management (ca de altfel întreaga universitate) a adoptat sistemul de învăţământ în concordanţă cu procesul Bologna (cunoscut şi sub denumirea de “3-2-3″, respectiv 3 ani pentru ciclul de licenţă, 2 ani pentru ciclul de masterat si 3 ani pentru ciclul de doctorat). In aceasta perioada Facultatea de Management era organizată pe patru catedre, iar conducătorii de doctorat proveneau din trei catedre, respectiv: Catedra de Management, Catedra de Eficienţă Economică, Catedra de Administraţie si Management Public.
În anul 2010 secţia de Administraţie Publică se desprinde din Facultatea Management si devine facultate de sine stătătoare. Membrii Facultății de Administrație și Management Public continuă să coordoneze doctorate în domeniul Management făcând parte și în prezent din Școala Doctorală Management. În anul 2011, ASE este reacreditată ca Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – IOSUD pentru 10 programe de doctorat, în domeniile fundamentale Științe economice și Drept, incluzând și programul Management. Școala doctorală Management este formată în prezent din cadre didactice de la Departamentul Management al Facultății de Management și Departamentul de Administrație și Management Public de la Facultatea de Administrație și Management Public. La aceștia se adaugă 2 membrii din afara ASE, respectiv de la Universitatea București și de la Academia Tehnică Militară Ferdinand I.
Școala doctorală Management se remarcă printr-o ofertă de teme de cercetare doctorală diversificată și dinamică, axată pe cele mai recente abordări în domeniu și definită pe baza obiectivelor de cercetare al fiecăruia dintre studenții – doctoranzi, dar și ale mediului de afaceri din România.

DATE DE CONTACT ALE MEMBRILOR SCOLII DOCTORALE

 Nume si prenumeEmailTelefonBirou
1.       Prof. Univ. Dr. ANDREICA MARINmarin.andreica@man.ase.ro021 3191900/ int. 494sala 1510, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti
2.       Prof. Univ. Dr. ANDRONICEANU ARMENIAarmenia.androniceanu@man.ase.rosala 8202 (clădirea Tache Ionescu)
3.       Prof. Univ. Dr. BĂNACU CRISTIANcristian.banacu@man.ase.ro0213191900/int. 494sala 1511, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti
4.       Prof. Univ. Dr. CÂRSTEA GHEORGHEgheorghe.carstea@man.ase.ro0213191900/int. 289, 165sala 1303, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti
5.       Conf. Univ. Dr CEPTUREANU EDUARD GABRIELeduard.ceptureanu@man.ase.ro0213191900/int. 375sala 1501, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti
6.       Conf. Univ. Dr CEPTUREANU SEBASTIAN IONsebastian.ceptureanu@man.ase.ro0213191900/int. 375sala 1501, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti
7.       Prof. Univ. Dr. CICEA CLAUDIUclaudiu.cicea@man.ase.ro0213191900/int. 247sala 1502, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti
8.       Prof. Univ. Dr. CIOCOIU CARMEN NADIAnadia.ciocoiu@man.ase.ro0213191900/int. 494sala 1510, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti
9.       Prof. Univ. Dr. COLESCA SOFIA ELENAsofia.colesca@man.ase.rosala 3502, ASE, Cladirea Mihail Moxa, str. Mihail Moxa, nr. 5-7, Sector 1, Bucuresti
10.   Prof. Univ. Dr. DOBREA RĂZVAN CĂTĂLINrazvan.dobrea@man.ase.ro0213191900/int. 247sala 1502, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti
11.   Prof. Univ. Dr. DEACONU ALECXANDRINAalex.deaconu@ase.ro0213191900/int. 494sala 1511, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti
12.   Prof. Univ. Dr. DOBRIN OCTAVIAN COSMINcosmin.dobrin@man.ase.ro0213191900/int. 165sala 1303, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti
13.   Prof. Univ. Dr. LEFTER VIORELvlefter@ase.ro0213191900/int. 276sala 1305/B, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti
14.   Prof. Univ. Dr. MARINESCU PAULpaul.marinescu@faa.unibuc.ro0213104920sala 412, etaj 4, Matematică, Str. Academiei nr.14, sector 1, Bucuresti
15.   Conf. Univ. Dr. NEN MADLENAmadlena.nen@man.ase.ro0213354665, int. 134sala L3-04 et.3, Academia Tehnica Militara Ferdinand 1, Bulevardul George Coșbuc 81-83, București
16.   Prof. Univ. Dr. NICA ELVIRAelvira.nica@ase.ro0213354635sala 0034, ASE, Cladirea Ion N Angelescu, str. Caderea Bastiliei nr. 2-10, Sector 1, Bucuresti
17.   Prof. Univ. Dr. POPA IONion.popa@man.ase.ro0213101082sala 0021, ASE, Cladirea Ion N Angelescu, str. Caderea Bastiliei nr. 2-10, Sector 1, Bucuresti
18.   Prof. Univ. Dr. POPESCU DANdan.popescu@man.ase.ro0213191900/int. 320sala 1417, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti
19.   Prof. Univ. Dr. POPESCU DOINAdoina.popescu@man.ase.ro0213191900/int. 165sala 1303, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti
20.   Prof. Univ. Dr. PROFIROIU MARIUSmarius.profiroiu@amp.ase.ro0213191901/int. 404sala 0103, ASE, Cladirea Ion N Angelescu, Piata Romana nr. 6, Sector 1, Bucuresti
21.   Prof. Univ. Dr. RADU IOANiradu@man.ase.ro0213191900/int. 384sala 1307, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti
22.   Prof. Univ. Dr. ȚURLEA CARMENcarmen.turlea@man.ase.ro0213191900/int. 494sala 1511, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti
23.   Prof. Univ. Dr. VERBONCU IONiverboncu@man.ase.ro0213191900/int. 165sala 1303, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti
24.   Prof. Univ. Dr. ZAMFIR ANDREEA ILEANAandreea.zamfir@man.ase.ro0213191901/ int. 165sala 1517, ASE, Cladirea Mihai Eminescu, B-dul Dacia nr.41, Sector 1, Bucuresti

 

Documentele necesare sustinerii examenului de doctorat si mai multe informatii sunt disponibile pe pagina Institutului de Studii Doctorale