OBIECTIVE GENERALE ALE PROGRAMELOR DE STUDII MASTERAT – MANAGEMENT

Pornind de la obiectivele strategice ale Academiei de Studii Academice din Bucureşti şi de la misiunea asumată de către aceasta, s-au definit obiectivele generale ale programelor de masterat din domeniul MANAGEMENT.

 • implicarea cursanților din cadrul acestui domeniu de masterat în activitatea de cercetare ştiinţifică, în domeniul managementului;
 • dezvoltarea de parteneriate cu mediul de afaceri românesc şi internaţional;
 • dezvoltarea unei gândiri critice, analitice şi sintetice în înţelegerea şi abordarea managementului la nivel naţional şi internaţional;
 • dezvoltarea unei gândiri strategice în promovarea unor afaceri de succes;
 • însuşirea unor cunoştinţe solide legate de mediul economic în general şi de ceea ce presupune managementul afacerilor, managementul proiectelor, managementul resurselor umane, consultanța în management precum și marketing-ul internațional, în particular;
 • dezvoltarea acelor abilităţi şi competenţe necesare în transferarea cunoştinţelor însuşite şi aplicarea acestora în contexte variate, întâlnite în mediul managerial naţional şi internaţional;
 • înţelegerea necesităţilor de adaptare ale companiilor la un mediu de afaceri tot mai dinamic, în funcție de particularitățile și de schimbările care intervevin pe plan managerial;
 • dezvoltarea unui spirit etic şi de responsabilitate socială.

Oferta de programe de masterat a Facultății de Management este următoarea:

 1. Managementul afacerilor –  Plan de învățământ / Fisa disciplină
 2. Managementul afacerilor prin proiecte – detalii suplimentare –  Plan de învățământ / Fisa disciplinăDetalii suplimentare site click aici
 3. Managementul serviciilor de sanatate –  Plan de învățământ / Fisa disciplină
 4. Consultanta in management si dezvoltarea afacerilor –  Plan de învățământ / Fisa disciplină
 5. Managementul resurselor umane –  Plan de învățământ / Fisa disciplină
 6. Managementul Proiectelor –  Plan de învățământ / Fisa disciplină
 7. Management si marketing international –  Plan de învățământ / Fisa disciplină
 8. Managementul Afacerilor Mici si Mijlocii –  Plan de învățământ / Fisa disciplină
 9. Managementul afacerilor (Piatra Neamț) –  Plan de învățământ / Fisa disciplină

Tematica admitere masterat