Ştiri/Noutăţi

Evenimente

Soluționarea contestațiilor depuse ca urmare a repartizării burselor pentru semestrul I al anului universitar 2021 – 2022 . Click aici

Studenții anului I de la toate programele de licență și masterat care nu au putut semna contractele de studiu o mai pot face până la 11 noiembrie 2021, în fiecare zi de luni până joi, în intervalul orar 11:00-13:00, la parterul clădirii Ion N Angelescu din str. Căderea Bastiliei, nr. 2-10

Orar semestrul I an universitar 2021-2022. Detalii…

Hotararea Senatului Universitar al ASE nr. 202/01.10.2021 cu privire la aprobarea modificarii procesului de organizare si desfasurare a activitatilor didactice, in semestrul I al anului universitar 2021-2022, prin trecerea, incepand cu data de 04 octombrie 2021, de la scenariul 2 la scenariul 3, in care toate activitatile didactice sunt desfasurate integral online. Click aici…

Semnarea contractelor de școlarizare și completarea dosarelor de student. Click aici…

e face plăcere să vă invităm să participați la cea de-a 15-a Conferință internațională de management „Managementul oamenilor și organizațiilor într-o criză globală”, 4-5 noiembrie 2021, organizată de Facultatea de Management din cadrul Universității de Studii Economice din București în parteneriat cu Management Academic Society din România (SAMRO). Detalii…

Biroul Erasmus+, din cadrul Direcției Relații Internaționale, ASE, organizează în luna decembrie 2020 sesiuni de informare privind Programul de mobilități Erasmus+ pentru anul universitar 2021 -2022. Detalii…

Suntem în căutare de 70 de studenți în an terminal sau masteranzi care vor forma noua noastră generație de auditori juniori si vor incepe la 1 Septembrie. Ne-am bucura daca ne-ati ajuta cu diseminarea acestei oportunități în rândul studenților de la Facultatea de Management.
Studenții pot aplica atât la evenimentul nostru online, Audit Student Experience pentru a afla ce înseamnă o carieră in Audit, cat si direct la job-ul nostru de Auditor Junior:

  • Audit Student Experience – 28 Aprilie – Register here
  • Junior Auditor – start date: 1 septembrie – Apply here

Dacă aveți orice fel de întrebări, vă rog să nu ezitați să ne contactați.

Proiectul “Practică inteligent dezvoltarea ta” – PRIDE-U”
POCU/626/6/13/133138,

CINE SUNTEM

  • Corp profesoral valoros
  • Clasificată ca prima la nivel național în domeniul Management
  • Una din cele mai vechi facultăţi ale Academiei de Studii Economice
  • Cea mai vastă ofertă de studii de masterat din Academia de Studii Economice din București

CE OFERIM

  • Conectarea superioară a programelor ciclului de licență la cerințele pieței muncii
  • Programe de masterat puternice, generatoare de valoare intelectuală şi valoare adăugată pentru studenți şi angajatori
  • Programe doctorale puternice, generatoare de cunoştinţe
  • Cercetare ştiinţifică performantă

Mesaj Decan – Prof.univ.dr. Popa Ion

Mesaj Decan – Prof.univ.dr. Popa Ion

Facultatea MANAGEMENT este principala entitate de profil din Romania si una dintre cele mai prestigioase din cadrul Academiei de Studii Economice, beneficiind de un loc aparte în inima şi în conştiinţa numeroaselor generaţii care s-au format profesional si uman in cei aproape 100 de ani de existenţă.
Ca primă entitate universitară de profil din Romania, Facultatea MANAGEMENT urmărește, printre scopurile fundamentale ale activităţii sale, furnizarea de specialisti foarte bine pregătiţi în domeniul managerial, capabili să îşi dovedească expertiza de excepţie pe piaţa muncii.
Mai mult…

ECHIPA MANAGERIALĂ A FACULTĂŢII MANAGEMENT

Prof.univ.dr. POPA Ion

DECAN

Prof.univ.dr. POPA ION

Prof.univ.dr. CICEA Claudiu

PRODECAN Activitate didactică și relații internaționale

Prof.univ.dr. CICEA Claudiu

Conf.univ.dr. CORBOȘ Răzvan-Andrei

PRODECAN Relații cu mediul economico-social și viața studențească

Conf.univ.dr. CORBOȘ Răzvan

PRODECAN Cercetare științifică, dezvoltare și inovare

Conf.univ.dr. SIMION Cezar Petre

Prof.univ.dr. DOBRIN Octavian Cosmin

DIRECTOR DEPARTAMENT MANAGEMENT

Prof.univ.dr. DOBRIN Cosmin

DIRECTOR DEPARTAMENT FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIOUMANE

Conf.univ.dr. GEORGESCU Ștefan Dominic

decanat@man.ase.ro

Răspundem în termen de 24 de ore

Aveti intrebari?

+4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 – Int: 120/230

Bucuresti, Romania

Adresa: Căderea Bastiliei, Nr. 2–10, Sectorul 1