Centrul de cercetare: CENTRUL PENTRU STUDII DE MANAGEMENT COMPARAT

Centrul de cercetare: MANAGEMENTUL AFACERILOR PRIN PROIECTE

Centrul de cercetare: CENTRUL DE MANAGEMENT OPERATIONAL

Centrul de cercetare: CENTRUL DE CERCETĂRI AL DEPARTAMENTULUI DE FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIOUMANE