ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENTA
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022            Absolvenții care au obținut calificativul ”admis pentru susținere” ca urmare a verificării antiplagiat a lucrărilor de licență sunt rugați să citească Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, anul universitar 2021-2022 (denumit, în continuare, Regulament). În acest context, se vor parcurge următorii pași pentru înscrierea în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de licență în sesiunea septembrie 2022:

 Pasul 1:

 • transmiterea lucrării de licență la adresa depmanagement@man.ase.ro.

Candidații trebuie să țină cont riguros de următoarele informații:

 • lucrarea va fi transmisă sub forma unui singur fișier de tip ”.pdf” (care va cuprinde toate părțile lucrării). Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare trimisă:
  • se poate deschide;
  • este completă;
  • este aceeași cu cea pe care au încărcat-o pentru verificarea antiplagiat;
  • este salvată sub denumirea: ”Nume_Prenume1_Prenume2_Denumire Licență”;
  • este atașată unui mesaj electronic care are următorul subiect: ”Nume_Prenume1_Prenume2_Lucrare de licență”.
 • termenul prevăzut pentru transmiterea fișierului care conține lucrarea este 2 septembrie 2022 pana la ora 10:30

După confimarea de primire a lucrării din partea secretariatul departamentului, care va fi transmisă ca ”Reply” prin email, candidații vor trece la următorul pas pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de licență.

Pasul 2:

 • inscrierea la secretariatul Facultății de Management in perioada 2 septembrie 2022 ( intre orele 09:00-11:00).

Candidații trebuie să țină cont riguros de următoarele informații:

 • documentele ce trebuie completate si depuse, in functie de conditiile de absolvire sunt:
  • pentru absolvenții promoției curente (2022):
   1. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență, însoțită de fișa de înscriere (formulare aici);
   2. declarația privind protecția datelor cu caracter personal (formular aici);
   3. declarație pe propria raspundere privind originalitatea lucrarii de finalizare  (formular aici);
   4. pentru absolvenții anului suplimentar în 2022, dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență.
 • pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2022:
  1. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență, însoțită de fișa de înscriere (formulare aici);
  2. declarația privind protecția datelor cu caracter personal (formular aici);
  3. declarație pe propria răspundere privind originalitatea lucrarii de finalizare (formular aici);
  4. dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență;
  5. diploma de bacalaureat (sau echivalentă) și a foii matricole (sau echivalenta acesteia);
  6. certificatul de naștere;
  7. fișa de lichidare;

 
Pasul 3:

 • urmărirea informațiilor cu privire la înscrierea la examenul de finalizare a studiilor și programarea susținerii examenului de licență.

Candidații trebuie să țină cont riguros de următoarele informații:

 • susținerea examenului de finalizare a studiilor va avea loc în perioada 5 septembrie 2022. Acesta constă în două probe care vizează evaluarea nivelului cunoștinţelor teoretice și aplicative, notate distinct de către membrii comisiei:
  1. Proba 1: evaluarea cunoștinţelor fundamentale și de specialitate (în limita a 15 min). Reamintim faptul că tematica și bibliografia pentru evaluarea cunoștinţelor fundamentale și de specialitate sunt disponibile după cum urmează:
  2. Proba 2: prezentarea și susţinerea lucrării de licenţă (în limita a 15 min).
 • este necesar ca persoanele care depun dosarele de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență să urmărească permanent mijloacele specifice de informare (pagina de web ase.ro, pagina de web www.management.ase.ro, pagina personală găzduită de platforma webstudent.ase.ro, adresele instituționale de email).