ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR DE LICENTA
SESIUNEA IULIE 2023            Absolvenții care au obținut calificativul ”admis pentru susținere” ca urmare a verificării antiplagiat a lucrărilor de licență sunt rugați să citească Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, anul universitar 2022-2023 (denumit, în continuare, Regulament). În acest context, se vor parcurge următorii pași pentru înscrierea în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de licență în sesiunea septembrie 2023:

 Pasul 1:

 • transmiterea lucrării de licență la adresa depmanagement@man.ase.ro.

Candidații trebuie să țină cont riguros de următoarele informații:

 • lucrarea va fi transmisă sub forma unui singur fișier de tip ”.pdf” (care va cuprinde toate părțile lucrării). Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare trimisă:
  • se poate deschide;
  • este completă;
  • este aceeași cu cea pe care au încărcat-o pentru verificarea antiplagiat;
  • este salvată sub denumirea: ”Nume_Prenume1_Prenume2_Denumire Licență”;
  • este atașată unui mesaj electronic care are următorul subiect: ”Nume_Prenume1_Prenume2_Lucrare de licență”.
 • perioada prevăzută în Regulament pentru transmiterea fișierului care conține lucrarea este 10-12 iulie 2023 (pentru 12 iulie 2023 sunt acceptate numai documentele transmise până la ora 11:00). Pentru eliminarea riscurilor tehnice ale aglomerării la limita termenului prevăzut, rugăm insistent candidații să transmită lucrările până cel târziu la sfârșitul zilei de 11 iulie 2023.

După confimarea de primire a lucrării din partea secretariatul departamentului, care va fi transmisă ca ”Reply” prin email, candidații vor trece la următorul pas pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de licență.

Pasul 2:

 • inscrierea la secretariatul Facultății de Management (sala 0020) in perioada 10-12 iulie 2023 dupa urmatorul program:
  • luni, 10 iulie 2023 – între 10:00-14:00;
  • marți, 11 iulie 2023 – între 10:00-14:00;
  • miercuri, 12 iulie 2023 – între 10:00-12:00.

Candidații trebuie să țină cont riguros de următoarele informații:

 • documentele ce trebuie completate si depuse, in functie de conditiile de absolvire sunt:
  • pentru absolvenții promoției curente (2023):
   1. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență (formulare aici);
   2. declarația privind protecția datelor cu caracter personal (formular aici);
   3. declarație pe propria raspundere privind originalitatea lucrarii de finalizare  (formular aici);
   4. două fotografii format ¾ (necesare pentru eliberarea diplomei de licență);
   5. pentru absolvenții anului suplimentar în 2023, dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență;
   6. fișa de lichidare.
 • pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2023:
  1. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență (formulare aici);
  2. declarația privind protecția datelor cu caracter personal (formular aici);
  3. declarație pe propria răspundere privind originalitatea lucrarii de finalizare (formular aici);
  4. dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență;
  5. două fotografii format ¾ (necesare pentru eliberarea diplomei de licență);
  6. copia legalizată sau certificată conform cu originalul a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă) și a foii matricole (sau echivalenta acesteia);
  7. copia legalizată sau certificată conform cu originalul a certificatul de naștere;
  8. fișa de lichidare. 

Pasul 3:

 • urmărirea informațiilor cu privire la înscrierea la examenul de finalizare a studiilor și programarea susținerii examenului de licență.

Candidații trebuie să țină cont riguros de următoarele informații:

 • susținerea examenului de finalizare a studiilor va avea loc în perioada 17-19 iulie 2023. Acesta constă în două probe care vizează evaluarea nivelului cunoștinţelor teoretice și aplicative, notate distinct de către membrii comisiei:
  1. Proba 1: prezentarea și susţinerea lucrării de licenţă;
  2. Proba 2: evaluarea cunoștinţelor fundamentale și de specialitate. Reamintim faptul că tematica și bibliografia pentru evaluarea cunoștinţelor fundamentale și de specialitate sunt disponibile după cum urmează:
   1. tematica de examen pentru programele de licență în limba română (zi și ID);
   2. tematica de examen pentru programul în limba engleză.
 • este necesar ca persoanele care depun dosarele de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență să urmărească permanent mijloacele specifice de informare (pagina de web ase.ro, pagina de web www.management.ase.ro, pagina personală găzduită de platforma webstudent.ase.ro, adresele instituționale de email).