Avem plăcerea să vă invităm să participați la cea  de-a 17 -a  Conferință Internațională de Management „ Management beyond Crisis: Rethinking Business Performance ”, 2 – 3 noiembrie 2023  organizată de Facultatea de Management din cadrul Universității de Studii Economice București în parteneriat cu Management Academic Society din România (SAMRO) și Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) – Institutul de Cercetare Interdisciplinară Avansată „Constantin Angelescu”.

Date importante:

  • 20 iulie 2023 : Data limită pentru depunerea lucrărilor complete.
  • Notificare de acceptare : În termen de 2-3 săptămâni de la data trimiterii (în majoritatea cazurilor).
  • 1 octombrie 2023 : Termen limită pentru înscriere și plata taxei de înscriere.

Lucrările conferinței vor fi transmise, ca în fiecare an, către  Conference Proceedings Citation Index (CPCI) – Clarivate Analytics  , care este un index integrat în Web of Science. Lucrările selectate vor fi publicate în reviste ale Facultății de Management indexate în baze de date internaționale.

Pentru informații detaliate, vă rugăm să vizitați:  http://www.conference. management.ase.ro/
Email:  conference@man.ase.ro