Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă vizează actualizarea, dezvoltarea, perfecţionarea unor competenţe ori unităţi de competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare. La programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă au dreptul să participe absolvenţii care au finalizat cu diplomă cel puţin studiile universitare de licenţă sau echivalente. În continuare puteți vizualiza oferta de programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă a Facultății Management. Mai multe detalii pot fi găsite la adresa www.postuniversitare.ase.ro.

Programe postuniversitare de 180 ore (80 ore curs + 100 ore seminar)

 • Guvernare modernă şi dezvoltare locală – plan de învățământ
 • Managementul organizaţiei – plan de învățământ
 • Comunicare şi negociere în afaceri – plan de învățământ
 • Management sanitar – plan de învățământ
 • Managementul proiectelor – plan de învățământ
 • Managementul resurselor umane – plan de învățământ
 • Management sportiv – plan de învățământ
 • Managementul informației în afaceri – plan de învățământ
  • fișă de disciplină 1
  • fișă de disciplină 2
  • fișă de disciplină 3
  • fișă de disciplină 4
  • fișă de disciplină 5
  • fișă de disciplină 6
  • fișă de disciplină 7
  • discipline și personal

Programe postuniversitare de 90 ore (40 ore curs + 50 ore seminar)

 • Iniţiere în guvernare modernă şi dezvoltare locală – plan de învățământ
 • Iniţiere în managementul organizaţiei – plan de învățământ
 • Managementul afacerilor în mediul concurenţial – plan de învățământ
 • Managementul informatizat al proceselor organizaţionale – plan de învățământ
 • Managementul riscului în proiecte – plan de învățământ
 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi negociere în afaceri – plan de învățământ
 • Managementul proiectelor europene – plan de învățământ

Programe postuniversitare de 40 ore (20 ore curs + 20 ore seminar)

 • Sisteme informatice eco-responsabile în organizaţia durabilă – plan de învățământ
 • Arta de a comunica în afaceri – plan de învățământ

Programe postuniversitare de 20 ore (10 ore curs + 10 ore seminar)

 • Investiţii şi achiziţii publice – plan de învățământ
 • Iniţiere în managementul proiectelor europene – plan de învățământ
 • Iniţiere în management sanitar – plan de învățământ
 • Iniţiere în managementul resurselor umane – plan de învățământ
 • Manageri şi leadership – plan de învățământ
 • Inițiere în managementul sportiv – plan de învățământ