Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de masterat
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

            Absolvenții care intenționează să se înscrie la susținerea examenului de finalizare a studiilor de masterat în sesiunea septembrie 2020 sunt rugați să citească Regulamentul privind organizarea si desfasurarea online a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat (denumit, în continuare, Regulament).
Aceștia vor parcurge următoarele etape:

 Etapa I: încărcarea disertației pe pagina personală, disponibilă pe portalul webstudent.ase.ro. Acest fapt se poate realiza numai marți, 1 septembrie 2020.

Candidații trebuie să țină cont riguros de informațiile tehnice referitoare la încărcarea lucrării (aceste informații fiind disponibile pe pagina personală, disponibilă pe portalul webstudent.ase.ro).
Absolvenții care vor obține calificativul ”admis pentru susținere” ca urmare a verificării antiplagiat a lucrărilor de masterat, vor parcurge etapa a II-a, cea de înscriere.

Etapa a II-a: înscrierea online în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de masterat în sesiunea septembrie 2020.

În acest context, se vor parcurge următorii pași:

Pasul 1:

 • transmiterea disertației către secretariatul departamentului din care face parte conducătorul științific.

Candidații trebuie să țină cont riguros de următoarele informații:

 • disertația va fi transmisă sub forma unui singur fișier de tip ”.pdf” (care va cuprinde toate părțile lucrării). Candidații se vor asigura că lucrarea de finalizare trimisă:
  • se poate deschide;
  • este completă;
  • este aceeași cu cea pe care au încărcat-o pentru verificarea antiplagiat;
  • este salvată sub denumirea: ”Nume_Prenume1_Prenume2_Denumire Masterat”;
  • este atașată unui mesaj electronic care va următorul subiect: ”Nume_Prenume1_Prenume2_Denumire Masterat”.
 • adresele de email ale departamentelor din care fac parte conducătorii științifici sunt:

Denumirea Departamentului/Adresă de email

 • perioada prevăzută în Regulament pentru transmiterea fișierului care conține lucrarea este 3-4 septembrie 2020 (pentru 4 septembrie 2020 sunt acceptate numai documentele transmise până la ora 12:00). Pentru eliminarea riscurilor tehnice ale aglomerării la limita termenului prevăzut, rugăm insistent candidații să transmită lucrările până cel tărziu la sfârșitul zilei de 3 septembrie 2020.

După confimarea de primire a lucrării din partea secretariatul departamentului, care va fi transmisă ca ”Reply” prin email, candidații vor trece la următorul pas pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de masterat.

Pasul 2:

 • transmiterea documentelor de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor la secretariatul Facultății de Management.

Candidații trebuie să țină cont riguros de următoarele informații:

  • documentele ce trebuie transmise electronic, în funcție de condițiile de absolvire a studiilor, sunt:
   • pentru absolvenții promoției curente (2020):
    1. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat (formular aici);
    2. declarația privind protecția datelor cu caracter personal (formular aici);
    3. declarație pe propria raspundere privind autenticitatea documentelor transmise prin email (formular aici);
    4. acordul coordonatorului științific privind înscrierea la examenul de finalizare a studiilor (formular aici);
    5. pentru absolvenții anului II suplimentar în 2020, dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație.

   Toate aceste documente trebuie:

    • completate cu toate datele absolventului, datate și semnate;
    • scanate în format ”pdf” sau ”jpeg/jpg”;
    •  scanate și transmise într-un singur fișier.
   • pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2020:
    1. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat (formular aici);
    2. declarația privind protecția datelor cu caracter personal (formular aici);
    3. declarație pe propria raspundere privind autenticitatea documentelor transmise prin email (formular aici);
    4. dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație;
    5. acordul coordonatorului științific privind înscrierea la examenul de finalizare a studiilor (formular aici);
    6. diploma de bacalaureat (sau echivalentă) și a foii matricole (sau echivalenta acesteia);
    7. diploma de licenţă (sau echivalentă) și foaia matricolă/ suplimentul la diplomă;
    8. certificatul de naștere;
  • Toate aceste documente trebuie:
    • completate cu toate datele absolventului, datate și semnate;
    • scanate în format ”pdf” sau ”jpeg/jpg”;
    •  scanate și transmise într-un singur fișier.
   • adresa de email la care se vor transmite documentele este secretariat@man.ase.ro;
   • perioada prevăzută în Regulament pentru transmiterea documentelor de înscriere este 3-4 septembrie 2020 (pentru 4 septembrie 2020 sunt acceptate numai documentele transmise până la ora 12:00). Pentru eliminarea riscurilor tehnice ale aglomerării la limita termenului prevăzut, rugăm insistent candidații să transmită documentele de înscriere cât mai curând posibil, după confirmarea primirii lucrării de către secretariatul departamentului.
   • mesajul de email care conține documentele de înscriere trebuie să respecte următoarele reguli:
    • toate documentele vor fi atașate unui singur mesaj electronic;
    • cererea de înscriere și declarația privind protecția datelor cu caracter personal (precum și declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor trimise pe e-mail, în cazul absolvenților din promoțiile anterioare anului 2020) trebuie completate cu toate datele absolventului, datate și semnate;
    • toate documentele trebuie scanate în format ”pdf” sau ”jpeg/jpg”;
    • candidații trebuie să se asigure că toate documentele transmise sunt complete, respectă formatul cerut și se pot deschide;
    • subiectul mesajului de email este: ”Nume_Prenume1_Prenume2_Denumire Masterat”.
   • reamintim faptul că dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Etapa a III-a:

   • urmărirea informațiilor cu privire la înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de masterat și programarea susținerii online a disertațiilor.

Candidații trebuie să țină cont riguros de următoarele informații:

  • confirmarea primirii documentelor, a verificării acestora și a înscrierii la examenul de disertație va fi transmisă de către secretariat prin intermediul emailului, până cel mai tîrziu în ultima zi de înscriere;
  • susținerea online a disertațiilor va avea loc în perioada 7-8 septembrie 2020;
  • este necesar ca persoanele care depun dosarele de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat să urmărească permanent mijloacele specifice de informare (pagina de web ase.ro, pagina de web www.management.ase.ro, pagina personală disponibilă pe platforma webstudent.ase.ro, precum și adresele instituționale de email).