CINE SUNTEM

  • Una din cele mai vechi facultăţi ale Academiei de Studii Economice
  • Clasificată ca prima la nivel național în domeniul Management
  • Corp profesoral valoros
  • Formată din 2 departamente, Departamentul Management și Departamentul Filozofie și Științe Socioumane
  • Cea mai vastă ofertă de studii de masterat din Academia de Studii Economice din București

CE OFERIM

Conectarea superioară a programelor ciclului de licență la cerințele pieței muncii

Ca instituție, Facultatea Management are, printre scopurile fundamentale ce îi justifică existenţa, furnizarea de specialiști bine pregătiți în domeniul managerial pentru piața muncii. Eforturile corpului profesoral sunt dirijate, la ciclul de licență, pe furnizarea unor competenţe şi cunoștințe absolut necesare absolvenților noștri pentru a reuși în firmele în care aceștia se vor angaja. În acest context, consider necesară concentrarea eforturilor pe integrarea şi utilizarea de noi metode de predare şi valorificarea cunoștințelor dobândite de colegii noștri prin stagiile de pregătire doctorală sau post-doctorală la universități de prestigiu din străinătate.

Programe de masterat puternice, generatoare de valoare intelectuală şi valoare adăugată pentru studenți şi angajatori

Toate marile universităţi apreciate internațional sunt focalizate pe programele de masterat şi doctorat. În acest context, facultatea noastră vă propune programe de masterat de cercetare și profesionale de calitate, în condițiile unei amplificări a procesului de integrare a cercetării ştiinţifice în cadrul acestora. Recunoașterea calităţii acestora este făcută atât prin cererea din partea candidaţilor pentru programele de consultanță, resurse umane, managementul proiectelor sau managementul afacerilor, cât și prin procentul ridicat de angajare al absolvenților acestor programe.

Programe doctorale puternice, generatoare de cunoştinţe

Noul sistem de doctorat a fost gândit pe modelul de referinţă al procesului Bologna, respectiv, ca fiind al treilea nivel de pregătire universitară după licenţă şi masterat. În consecință, pentru doctoranzi am realizat un sistem flexibil de alegere a temelor doctorale. Astfel, se întăresc şi programele masterale şi se poate realiza un mecanism opţional flexibil pentru doctoranzi, de mai mare atractivitate şi utilitate.

Astfel, facultatea noastră este deschisă pentru studenţii din lumea întreagă, încurajând o creştere sensibilă a participării studenţilor noştri la programele din străinătate realizate în co-tutelă. De asemenea, promovăm participarea doctoranzilor la conferinţele internaţionale, deoarece acestea constituie cel mai bun prilej de schimb de experienţă şi cunoştinţe la zi.

Cercetare ştiinţifică performantă

Marile universităţi şi facultăţi ale lumii sunt entităţi de cercetare. Academia de Studii Economice a fost încadrată în categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie. Acest lucru ne onorează ca facultate, ca parte a universităţii, dar ne şi obligă la amplificarea eforturilor realizate până în prezent. Iar rezultatele cercetării trebuie integrate în procesul de învăţământ la nivelul programelor de masterat şi doctorat.

Pentru aceasta facultatea noastră a creat centre de cercetare puternice conduse de lideri în domeniul cercetării. De asemenea, vitale pentru facultate sunt şi contractele de cercetare realizate cu mediul de afaceri. Ori, din această perspectivă, suntem capabili să oferim soluții oamenilor de afaceri.