Managementul Afacerilor prin Proiecte
  Tematica Dezbaterilor  


Cursul abordeaza urmatoarele aspecte ale realitatii economice actuale :


& Pregatirea si evaluarea proiectelor

Obiectiv : Prezentarea de instrumente practice de lucru care sa ajute la planificarea, intelegerea si conducerea unei afaceri, de preferinta a propriei afaceri, cat mai eficient. Ca urmare, toate cursurile si seminariile vor avea un pronuntat caracter aplicativ, pe întelesul tuturor.

Continut :
1. Etapele necesare de parcurs pentru demararea unei activitati legale;
2. Necesitatea si continutul unui plan de afaceri;
3. Etapele elaborarii proiectelor de investitii: studii de oportunitate, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate;
4. Elaborarea bugetelor firmei;
5. Indicatori financiari.

 


& Evaluarea afacerii

Obiectiv : Cursul are drept obiectiv însusirea de catre cursanti a unui sistem de cunostinte teoretice si practice privind activitatea de evaluare a obiectelor de proprietate imobiliara, intelectuala, industriala si comerciala.

Continut :
1. Fundamentele conceptuale ale stiintei evaluarii (concepte, principii, factori);
2. Standardele de evaluare si institutiile specializate în evaluare;
3. Misiunea evaluatorului si procesul evaluarii;
4. Elaborarea bugetelor firmei;
5. Etapele elaborarii raportului de evaluare;
6. Metode de evaluare;
7. Analiza tehnica si juridica pentru proprietatea imobiliara;
8. Aplicarea metodelor pentru evaluarea diferitelor tipuri de active.

 


& Managementul performantei in afaceri

Obiectiv : Cursul vizeaza dezvoltarea cunostintelor de management al performantei īn afaceri, cu precadere din perspectiva sustenabilitatii, concentrāndu-se asupra acelor aspecte care trateaza si gestioneaza trenduri actuale cum ar fi relatia dintre mediul de afaceri si celelalte domenii (social, politic, juridic), protectia mediului si economia verde, digitalizarea afacerii etc. Astfel, cursantii vor reusi sa perceapa si sa inteleaga conexiunea dintre sustenabilitate si antreprenoriat, vor dezvolta o gāndire bazata pe performanta si vor constientiza importanta pe care o are īn afaceri, alaturi de aspectele economice intrinseci acestora.

Continut :
1. Conceptul de management al performantei;
2. Performanta īn diverse domenii de activitate. Dimensiuni ale performantei (economica, sociala si de mediu);
3. Sustenabilitate īn afaceri versus performanta īn afaceri;
4. Management sustenabil versus management al performantei;
5. Antreprenoriat sustenabil versus antreprenoriat conventional;
6. Antreprenoriat circular.

 


& Leadership si comportament organizational

Obiectiv : Cursul isi propune dezvoltarea cunostintelor, abilitatillor si comportamentelor necesare cursantilor īn managementul unei organizatii.

Continut :
1. Management si aptitudini manageriale;
2. Motivare, auto-motivare si comportament organizasional;
3. Grupuri versus echipe. Necesitatea asigurarii complementaritatii;
4. Comunicare si relatii interpersonale. Managementul conflictelor.;
5. Managementul comunicarii (accent pe relatii publice);
6. Manageri versus lideri. Profilul liderului de succes. Legea pragului limitativ si legea influentei īn leadership;
7. Tehnici de negociere īn afaceri;
8. Legea oglinzii si legea momentelor de reflectie.

 


& Managementul produselor noi

Obiectiv : Cursul vizeaza familiarizarea studentilor cu notiunile fundamentale privind conceperea, proiectarea, promovarea si valorificarea produselor noi. In acelasi timp, cursul îsi propune formarea unor deprinderi de baza necesare unei activitati profesionale în cadrul companiilor private, cu precadere în departamentul de inovatie si produse noi, atat într-o pozitie manageriala cat si de executie.

Continut :
1. Strategii inovationale;
2. Modalitati de concepere a produselor noi;
3. Amplasamentul liniilor tehnologice pentru produse noi;
4. Testarea pe piata a produselor noi;
5. Lansarea pe piata a produselor noi;
6. Curba de viata a produselor;
7. Indicatori financiari.

 


& Start-up si antreprenoriat

Obiectiv: Cursul are in vedere familiarizarea cursanților cu privire la particularitățile infiintarii unei afaceri in domenii diverse de activitate, precum si managementul activitatilor in fazele de lansare si crestere a acesteia.

Continut :
1. Afacerile si antreprenoriatul;
2. Intreprinzatorul si sistemul relational al acestuia;
3. Identificarea ideilor de afaceri şi evaluarea oportunităţilor de afaceri;
4. Particularităţi ale sistemelor manageriale în IMM-uri;
5. Infiintarea firmei;
6. Antreprenoriatul social;
7. Antreprenoriatul feminin;
8. Antreprenoriatul al tinerilor.

 & Managementul portofoliului de investitii

Obiectiv : Cursul vizeaza însusirea de catre absolventii institutiilor de învatamânt superior a problematicii cu care se confrunta investitiile de capital prin plasamente în actiuni, obligatiuni, contracte futures, contracte de optiuni etc. Sunt scoase in evidenta principalele etape premergatoare deciziei de plasament a capitalului, un rol hotarator revenind indicatorilor de apreciere a eficientei plasamentului respectiv de capital.

Continut :
1. Piata de capital si rolul ei în economia de piata;
2. Managementul plasamentelor de capital în actiuni;
3. Managementul plasamentelor de capital în obligatiuni;
4. Managementul plasamentelor de capital în contracte futures si options;
5. Managementul plasamentelor de capital în fonduri de investitii;
6. Managementul plasamentelor de capital în valori mobiliare cotate la bursa.

 


& Management strategic

Obiectiv : Cursul vizeaza familiarizarea studentilor cu notiunile privind conceptul de management strategic precum si cu metodele si tehnicile de adoptare a deciziilor, modele de management strategic etc..

Continut :
1. Abordari moderne privind managementul strategic;
2. Strategii si politici manageriale;
3. Managementul strategic in contextul economiie bazate pe cunostinte;
4. Modele de management strategic pentru societatile comerciale;
5. Implementarea si evaluarea modelelor de management strategic;

 


& Managementului riscului in afaceri

Obiectiv : Cursul urmareste prezentarea unor metode pentru identificarea si evaluarea diferitelor categorii de riscuri cu care se confrunta o organizatie în desfasurarea activitatilor sale. De asemenea sunt abordate principalele tipuri de strategii de raspuns la risc, valabile în orice tip de organizatie. Pentru fiecare metoda sunt explicate notiunile teoretice si sunt rezolvate aplicatii practice.

Continut :
1. Notiuni introductive în teoria riscurilor. Categorii de riscuri;
2. Elementele managementului riscului în organizatii;
3. Identificarea riscurilor;
4. Evaluarea riscurilor. Metode specifice;
5. Strategiile de raspuns la risc si planul de actiune;
6. Modelarea riscului. Influenta factorilor de risc asupra deciziei manageriale;
7. Metode si tehnici de evaluare a riscurilor (financiar, economic, comercial, al fabricatiei).

 


& Gestiunea bugetara a proiectelor

Obiectiv : Cursul analizeaza posibilitatile de aplicare a principiilor bugetare in cadrul companiilor si in cadrul proiectelor, pe baza simularii de problemele decizionale de afaceri.

Continut :
1. Avantajele si dezavantajele simularii;
2. Gestiunea companiei si raportul ei cu controlul de gestiune;
3. Elaborarea bugetelor la nivel de companie sau de proiect;
4. Gestiunea bugetara a diferitelor departamante / subdiviziuni ale companiei vanzari, productie, prestari servicii, cercetare & dezvoltare, resurse umane etc.);
6. Documente de sinteza si controlul bugetar.
7. Implementarea gestiunii bugetare.

 


& Managementul financiar al proiectelor

Obiectiv : Pregatirea cursantilor în domeniul finantarii proiectelor, precum si familiarizarea acestora cu strategiile de finantare concepute pe baza unor instrumente si metode moderne. Vor fi analizate principalele alternative de finantare, criteriile de alegere si riscurile asociate pe diferite tipuri de proiecte.

Continut :
1. Finantarea proiectelor, principii, tehnici si reguli;
2. Rolul pietelor de capital în finantarea proiectelor;
3. Alternative de finantare, granturi si proiecte în sistemul de preaderare la U.E.;
4. Criterii de alegere a sistemelor de finantare pentru diverse tipuri de proiecte;
5. Metode de evaluare, riscuri si dificultati în finantarea proiectelor.

 


& Metodologia cercetarii economice

Obiectiv : Cursul isi propune familiarizarea cursantilor cu notiunile fundamentale al privind conceperea, proiectarea, promovarea si valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice.

Continut :
1. Documentarea în domeniul stiintific;
2. Etape ale elaborarii unei lucrari stiintifice;
3. Tipuri de lucrari stiintifice si de cercetare;
4. Analiza de continut;
5. Standarde de calitate în domeniul cercetarii stiintifice;
6. Baze de date si de informatii pentru documentarea stiintifica.

 

 


Website Design by CCC
     
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT
Facultatea de Management
MBA Programs
Pagina princiapala
Despre noi  
Misiune si obiective 
Plan de invatamant
Tematica dezbaterilor 
Corpul profesoral  
Aptitudini si abilitati 
Admitere
Disertatie
Descarca BROSURA

hit counter