Managementul Afacerilor prin Proiecte
  Misiune si Obiective 

 

Cursul îsi propune sa furnizeze cursantilor informatii si cunostinte economice în domeniul administrarii administrarii afacerilor si al initierii / derularii/ monitorizarii proiectelor.

Este SIngurul program de masterat din cadrul academiei de studii economice din Bucuresti care imbina problematica complexa a managementului de proiect cu sfera atotcuprinzatoare a afacerilor.

Cursul este destinat tuturor absolventilor de învatamânt superior care doresc sa dobândeasca aptitudini în sfera economica si în mod special absolventilor de facultate cu experienta practica în domeniul managementului prin proiecte, care sunt interesati în completarea cunostintelor privind administrarea afacerilor
.Printre obiectivele principale ale programului de master putem enumera:

promovarea in randul cursantilor a spiritului antreprenorial, prin diseminarea de informatii referitoare la modul de initiere si derulare a unei afaceri, de infiintare a unei companii etc.;

prezentarea particularitatilor managementului companiilor în diferite domenii de activitate precum si a principalelor caracteristici ale acestuia in interiorul unei companii, în functie de diferite domenii vizate;

prezentarea etapelor de unui proiect, incepand cu faza de initiere si terminand cu faza de monitorizare / evaluare, pe baza unor metodologii specifice;


prezentarea modului de elaborare si fundamentare a proiectelor de accesare a fondurilor structurale si de coeziune europene (documente tip, aplicatii de finantare, studii de fezabilitate etc.);


promovarea unor metode moderne de adoptare a deciziilor manageriale in conditii de risc, metode si tehnici de alocare si utilizare optima a resurselor etc;


furnizarea de cunostinte pentru consultanta manageriala, expertize si audit, studii de piata si fundamentarea de strategii.

 

Accentul este pus pe domenii fundamentale ale in domeniul afacerilor si al managementului de proiect : antreprenoriat si start-up, management strategic, managementul riscului, managementul produselor noi, strategii si matode de finantare a proiectelor, modalitati de evaluare a afacerilor, analiza riscurilor proiectelor, elemente calitative pentru initierea, derularea si monitorizarea proiectelor etc.

In plus, Managementul Afacerilor prin Proiecte asigura formarea profesionala prin intermediul metodelor moderne de invatamant (proiecte, aplicatii numerice, studii de caz, simulari cu ajutorul calculatorului).


 

Website Design by CCC
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT
Facultatea de Management
MBA Programs
Pagina principala
Despre noi  
Misiune si obiective 
Plan de invatamant
Tematica dezbaterilor 
Corpul profesoral 
Aptitudini si abilitati 
Admitere
Disertatie
Descarca BROSURA

hit counter