decanat@man.ase.ro

+4 021 319.19.00/+4 021 319.19.01 – Int: 120/230

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

FACULTATEA MANAGEMENT

admitere masterat

Procedura de admitere la învăţământul de masterat este descrisa în „Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat”, care este actualizată în fiecare an.
Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, în vederea unei corecte informări şi a bunei înţelegeri a activităţilor pe care aceştia le desfăşoară în cadrul întregului proces complex al admiterii, A.S.E. elaborează, tipăreşte, distribuie şi afişează pe site metodologiile de admitere în care sunt descrise mecanismul, algoritmul şi etapele admiterii. Recrutarea studenţilor la programul de studii universitare de masterat se face pe bază de examen de admitere, a cărui desfăşurare este reglementată prin proceduri şi metodologii proprii A.S.E.

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, ASE pune la dispoziţia acestora, în fiecare an, un ghid care permite simularea on-line a admiterii. Rezultatele concursului de admitere sunt centralizate în P.V. ale Comisiilor de admitere organizate la nivelul fiecărui program de studii – şi ulterior, validate de către Senatul A.S.E. Facultatea Management oferă următoarele programe de studii universitare de licență, cu cifrele de școlarizare aferente.

MASTERAT PROFESIONAL:

 1. Managementul afacerilor – Plan de învățământ / Fisa disciplină
 2. Managementul afacerilor prin proiecte – Plan de învățământ / Fisa disciplină – (DETALII SUPLIMENTARE AICI)
 3. Managementul serviciilor de sănătate – Plan de învățământ / Fisa disciplină
 4. Managementul resurselor umane – Plan de învățământ / Fisa disciplină
 5. Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor – Plan de învățământ / Fisa disciplină
 6. Managementul proiectelor – Plan de învățământ / Fisa disciplină
 7. Managementul afacerilor mici şi mijlocii – Plan de învățământ / Fisa disciplină
 8. Managementul afacerilor (Piatra Neamţ) – Plan de învățământ / Fisa disciplină
 9. Management şi marketing internaţional – Plan de învățământ / Fisa disciplină
 10. Managementul afacerilor/Business Management – engleză – Plan de învățământ / Fisa disciplină

Pentru detalii privind numarul de locuri, graficul de desfasurare a concursului de ademitere, tematica şi bibliografia de concurs consultati site-ul Admitere Masterat 2024

Plan de învățământ / Fisa disciplină

Anii de studii ai programelor vor fi organizaţi pe formaţii de studiu – (1 serie şi 1-3 grupe) – care sunt astfel dimensionate încât asigură desfăşurarea eficientă a procesului de învăţământ, în conformitate cu „Metodologia privind întocmirea statelor de funcţii ale personalui didactic din A.S.E. pentru toate activităţile didactice (învăţământ zi, I.D., master şi cursuri postuniversitare)”.

Procesul de învăţământ al programului se desfasoara cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Formaţiile de studiu îşi desfăşoară activitatea în condiţii optime, în spaţii de învăţământ şi cercetare (săli de curs, seminar şi laboratoare), corespunzătoare ca suprafaţă şi dotare.

Rezultatele obţinute de studenţi pe parcursul şcolarizării sunt atestate prin foaia matricolă, care este completată şi eliberată la finalizarea studiilor, concomitent cu diploma de master şi suplimentul la diploma de master. Pe parcursul anilor de studii sunt întocmite situaţii şcolare ale studenţilor.

A.S.E. are reglementată procedura de promovare a studentului dintr-un an de studiu în altul, în funcţie de creditele de studiu (ECTS) acumulate prin „Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat”.

Transferul studenţilor între instituţiile de învăţământ superior, facultăţi şi specializări este reglementat în cadrul A.S.E. prin „Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat”.

Mai multe informatii privind Baza Legislativa – studii universitare de masterat sunt disponibile pe site-ul Management Educational

Contact

 • Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management
  Strada Căderea Bastiliei, Nr. 2 – 10, Sectorul 1, Bucuresti, cod 010374
 • Telefon: +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 – Int: 120 / 230
 • Fax:  +40 (0)21 319.18.99
 • E-mail: decanat@man.ase.ro

Program secretariat

 • LUNI -1100-1300
 • MARTI -1100-1300;1600-1800
 • MIERCURI -1100-1300
 • JOI -1100-1300;1600-1800
 • VINERI – nu se lucrează cu publicul

Telefon: 021 319.19.00 / 021 319.19.01 – Int: 230 / 529

Secretar sef: 021 319.19.00 / 021 319.19.01 – Int: 120