Noutăţi

Oportunitatea de a desfășura stagiul de practica la Ministerul Finanțelor Publice, in perioada februarie – mai 2020. Detalii…

Intalnire cu Serviciul de Informatii Externe miercuri, 4 decembrie 2019, incepand cu ora 16:30 in Aula Magna. Detalii…

Rezultatele concursului pentru acordarea gradatiilor de merit pentru personalul didactic de predare, la nivelul Facultatii de Management. Mai multe detalii aici

La finalul lunii august, în cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDI III), au fost lansate competiţiile… Detalii…

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), în calitate de Operator de Program, anunţă lansarea competiţiei pentru “Proiecte colaborative de cercetare” din cadrul “Programului Cercetare”, asociată Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021. Detalii…

Academia de Studii Economice din Bucureşti derulează în anul universitar 2018-2019 proiectul POCU „Stagii de practică pentru studenţi în economie şi administraţie publică ECOPRAC”, care are ca obiectiv principal creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar economic şi administraţie publică, care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la stagii de practică.
Detalii…

Evenimente

Încă o recunoaștere internațională a valorii științifice incontestabile a conferinței facultății noastre. Web of Science a indexat în Conference Citation Proceedings Index – Social Science and Humanities (ISI) și ediția din 2018 a volumului lucrărilor ”International Management Conference (IMC)”, la mai puțin un an de la organizarea sa. E al șaptelea an consecutiv în care se întâmplă acest lucru.Reiterăm invitația de a participa și în acest an, în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie. Pentru informații suplimentare click aici

Și ediția din 2017 a volumului lucrărilor conferinței Facultății de Management, ”International Management Conference (IMC) – The Role of Management in the Economic Paradigm of the XXIst Century”, a fost indexată în această prestigioasă bază de date. E al șaselea an consecutiv în care se întâmplă acest lucru, deci o reconfirmare a valorii științifice incontestabile a IMC.
Vă așteptăm să participați și în acest an, în perioada 31 octombrie-1 noiembrie 2019. Tema va fi ”Management Strategies for High Performance”. Pentru informații suplimentare click aici

Obiectivul general al proiectului ȋl constituie prevenirea și remedierea fenomenului de abandon a studiilor universitare de la Facultatea Management.
Detalii…


CINE SUNTEM

  • Corp profesoral valoros
  • Clasificată ca prima la nivel național în domeniul Management
  • Una din cele mai vechi facultăţi ale Academiei de Studii Economice
  • Cea mai vastă ofertă de studii de masterat din Academia de Studii Economice din București

CE OFERIM

  • Conectarea superioară a programelor ciclului de licență la cerințele pieței muncii
  • Programe de masterat puternice, generatoare de valoare intelectuală şi valoare adăugată pentru studenți şi angajatori
  • Programe doctorale puternice, generatoare de cunoştinţe
  • Cercetare ştiinţifică performantă

decan

Mesaj Decan – Prof.univ.dr. Popa Ion

Facultatea MANAGEMENT este principala entitate de profil din Romania si una dintre cele mai prestigioase din cadrul Academiei de Studii Economice, beneficiind de un loc aparte în inima şi în conştiinţa numeroaselor generaţii care s-au format profesional si uman in cei aproape 100 de ani de existenţă.
Ca primă entitate universitară de profil din Romania, Facultatea MANAGEMENT urmărește, printre scopurile fundamentale ale activităţii sale, furnizarea de specialisti foarte bine pregătiţi în domeniul managerial, capabili să îşi dovedească expertiza de excepţie pe piaţa muncii. Mai mult…

ECHIPA MANAGERIALĂ A FACULTĂŢII MANAGEMENT

DECAN
Prof.univ.dr. POPA ION

PRODECAN
Activitate didactică și relații internaționale

Prof.univ.dr. CICEA Claudiu

PRODECAN
Relații cu mediul economico-social și viața studențească

Conf.univ.dr. CORBOȘ Răzvan

PRODECAN
Cercetare științifică, dezvoltare și inovare

Conf.univ.dr. SIMION Cezar Petre

DIRECTOR DEPARTAMENT MANAGEMENT

Prof.univ.dr. DOBRIN Cosmin

DIRECTOR DEPARTAMENT FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIOUMANE

Conf.univ.dr. GEORGESCU Ștefan Dominic