Noutăţi

Evenimente

Noutăţi – Facultatea Management

Evenimente – Facultatea Management

CINE SUNTEM

 • Corp profesoral valoros
 • Clasificată ca prima la nivel național în domeniul Management
 • Una din cele mai vechi facultăţi ale Academiei de Studii Economice
 • Cea mai vastă ofertă de studii de masterat din Academia de Studii Economice din București

CE OFERIM

 • Conectarea superioară a programelor ciclului de licență la cerințele pieței muncii
 • Programe de masterat puternice, generatoare de valoare intelectuală şi valoare adăugată pentru studenți şi angajatori
 • Programe doctorale puternice, generatoare de cunoştinţe
 • Cercetare ştiinţifică performantă

Mesaj Decan – Prof.univ.dr. Popa Ion

Facultatea MANAGEMENT este principala entitate de profil din Romania si una dintre cele mai prestigioase din cadrul Academiei de Studii Economice, beneficiind de un loc aparte în inima şi în conştiinţa numeroaselor generaţii care s-au format profesional si uman in cei aproape 100 de ani de existenţă. Ca primă entitate universitară de profil din Romania, Facultatea MANAGEMENT urmărește, printre scopurile fundamentale ale activităţii sale, furnizarea de specialisti foarte bine pregătiţi în domeniul managerial, capabili să îşi dovedească expertiza de excepţie pe piaţa muncii. Mai mult…

STUDENT

 • Cazare
 • Student@ASE
 • Grafic activitati licenta IF si IFR
 • Grafic activitati ID
 • Grafic activitati MASTERAT
 • Calendarul studentului
 • Alumni ASE

RESURSE

 • Editura ASE
 • Revistele ASE
 • Reviste ANELIS
 • Biblioteca Centrala

LOGIN

 • Mail ASE
 • Pagina personala studenti
 • Platforma Blended Learning

EVALUARI

 • Evaluare cadre didactice

ECHIPA MANAGERIALĂ A FACULTĂŢII MANAGEMENT

DECAN

Prof.univ.dr. POPA ION

PRODECAN Activitate didactică și relații internaționale

Prof.univ.dr. CICEA Claudiu

PRODECAN Relații cu mediul economico-social și viața studențească

Conf.univ.dr. CORBOȘ Răzvan

PRODECAN Cercetare științifică, dezvoltare și inovare

Conf.univ.dr. SIMION Cezar Petre

DIRECTOR DEPARTAMENT MANAGEMENT

Prof.univ.dr. DOBRIN Cosmin

DIRECTOR DEPARTAMENT FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIOUMANE

Conf.univ.dr. GEORGESCU Ștefan Dominic