Home

   Centrul de cercetare

   Cercetare științifică

   Echipa

   Facilități și resurse

   Doctoranzi și Studenți

   Parteneri

   Contact

 

 
 

Centrul de Cercetare Științifică Managementul Afacerilor prin Proiecteal Facultăţii de Management din cadrul Academiei de Studii Economice București, este o unitate academică de cercetare fără personalitate juridică, organizată în cadrul Facultății de Management, fiind constituit în vederea concentrării și dezvoltării experienței profesionale pentru desfășurarea unei activități de cercetare științifică performantă în domeniul științelor economice, atât în mod direct (individual) cât și în colaborare cu alte entități similare (alte centre de cercetare, institute de cercetare, instituţii de învățământ superior etc.).

 

Activitatea științifică din cadrul Centrului de Cercetare "Managementul Afacerilor prin Proiecte", se desfășoară (din momentul constituirii acestuia - anul 2004) în baza Legii nr. 84/1995 - Legea învățământului, ulterior înlocuită de Legea nr. 1 / 2011 - Legea educației naționale, a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, Legii nr. 324/2003 privind Cercetarea științifică și dezvoltarea științifică și a Legii nr. 87/2006 privind Asigurarea Calității Educației, din care rezultă obligația cadrelor didactice ca, pe lângă activitățile didactice și activitățile de pregătire metodică, să execute și activități de cercetare științifică.