TRIMITERE ARTICOL

 

Revista ECONOMIA. Seria MANAGEMENT iși propune ca prin articolele sale sa promoveze activitatea de cercetare științifica in domeniul managementului, incurajand spiritul gandirii libere, critice și  de innoire a cunoștințelor economice.

Articolele vor fi trimise in format electronic (.DOC si .PDF) la adresa: reveconomia@man.ase.ro, utilizand numele persoanei de contact ca nume de fișier.

Condițiile de forma și de conținut care trebuie respectate sunt prezentate in secțiunea Reguli de redactare.

Este recomandabil ca lucrarile sa fie bine structurate astfel incat sa asigure claritatea conținutului precum și esența temei tratate. Toate articolele trebuie sa prezinte cercetari originale care nu au mai fost publicate sau trimise spre publicare in alta parte. Lucrarile prezentate la conferințe sunt acceptate cu condiția ca ele sa nu fi fost publicate in intregime in volumul conferinței.

Acceptarea spre publicare va urma o procedura de selectare anonima și imparțiala, bazata pe evaluarea riguroasa a fiecarui articol in parte. Evaluarea se va realiza in paralel de catre cel puțin doi referenți internaționali, fiind de tipul double-blind review (evaluatorii nu cunosc numele autorului articolului, nici autorul nu cunoaște numele evaluatorilor).

Criteriile de evaluare care vor fi urmarite sunt noutatea temei, calitatea metodologiei de cercetare, claritatea prezentarii, relevanța surselor bibliografice utilizate și contribuțiile aduse in domeniu. Rezultatul evaluarii poate fi acceptare in forma trimisa, acceptare cu revizuire sau respingere.

Responsabilitatea cu privire la conținutul lucrarilor revine in totalitate autorilor acestora.