OBIECTIVE

 

Revista Economia. Seria Managment iși propune să promoveze activitatea de cercetare ştiințifică in domeniul managementului, incurajand spiritul gandirii critice și de  innoire a cunoștințelor economice și adresandu-se necesităților profesionale și nu numai ale celor interesați in practica și știința managementului precum profesorii, cercetătorii, doctoranzii, masteranzii, studenţii, managerii etc.

 

Pentru a indeplini condițiile de publicare in revista ECONOMIA. Seria MANAGEMENT se recomandă ca lucrările transmise să corespundă intr-o măsură cat mai mare uneia dintre următoarele categorii:

       -   Lucrări de cercetare complete in care se prezintă noi desoperiri in domeniul de

           interes al revistei (max. 20 pages);

       -   Recenzii de carte din domeniul de interes al revistei (2-5 pages);

       -   Studii de caz in care să se descrie anumire contribuții semnificative aduse

           cunoașterii in domeniul de interes al revistei  (max. 20 pages);

       -   Lucrări academice care să prezinte tendințe și predicții economice pe termen

           mediu și lung (max. 20 pages)