ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

Facultatea de Management

Centrul de Cercetare

Managementul Afacerilor prin Proiecte

http:/www.management.ase.ro/reveconomia

 

București

Editura ASE