CONTACT

 

ECONOMIA. Seria MANAGEMENT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de

                               Management, Departamentul de Management

       Adresă:            Piața Romană nr. 6, sector 1, București, cod 010374

     Telefon:           +4.021.319.19.00; +4.021.319.19.01 / Int. 223

     Fax:                 +4.021.319.18.99

     E-mail:             reveconomia@man.ase.ro

     Site:                 http://www.management.ase.ro/reveconomia/

     Publishing:       Editura ASE, editura@net.ase.ro, www.ase.ro