Planurile de învăţământ ale programului de studii universitare de licenţă Management asigură o pregătire corespunzătoare, compatibilă cu Cadrul Naţional al Calificărilor. Programul de studii universitare de licenţă Management este similar programelor de studii din învăţământul superior european, iar structura planurilor sale de învăţământ este compatibilă cu cea a planurilor de învăţământ din universităţi ale Uniunii.

  • Management forma de învăţământ cu frecvenţă (buget si taxa) – Plan de învățământ / Fisa disciplină
  • Management forma de învăţământ cu frecvenţă (buget si taxa) in limba engleza – Plan de învățământ / Fisa disciplină
  • Management forma de învăţământ la distanţă  – Plan de învățământ / Fisa disciplină

Documentul atasat constituie un ghid de proiectare şi de redactare a lucrării de licenţă şi de disertaţie destinat studenţilor Facultăţii de Management: Ghid de redactare a lucrării de licenţă şi a disertaţiei

Tematica de licenta pentru Invatamant cu Frecventa si ID

  • Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate – limba romana
  • Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate – limba engleza