Planurile de învăţământ ale programului de studii universitare de licenţă Management asigură o pregătire corespunzătoare, compatibilă cu Cadrul Naţional al Calificărilor. Programul de studii universitare de licenţă Management este similar programelor de studii din învăţământul superior european, iar structura planurilor sale de învăţământ este compatibilă cu cea a planurilor de învăţământ din universităţi ale Uniunii.

Documentul atasat constituie un ghid de proiectare şi de redactare a lucrării de licenţă şi de disertaţie destinat studenţilor Facultăţii de Management: Ghid de redactare a lucrării de licenţă şi a disertaţiei

Tematica de licenta pentru Invatamant cu Frecventa si ID