Parteneri

·        Luni, 23 mai 2016, un grup de studenți și cadre didactice din cadrul Facultății de Management a participat la conferința ”Factori cheie de succes în managementul organizațiilor”, susținută de domnul Miquel Lladó de la Departamentul de Management Strategic al IESE Business School Barcelona. Evenimentul a fost organizat de Asociația Firmelor Spaniole din România (ASEMER). Această participare reprezintă debutul parteneriatului dintre Facultatea de Management și ASEMER, care se va concretiza în realizarea unor stagii de practică pentru studenții facultății noastre în firmele spaniole din România, precum și în organizarea de conferințe  și schimburi de bune practici în domeniul managementului.

·        Unul dintre parteneriatele strategice reprezentative ale Facultății de Management este cel cu Societatea Academică de Management din România (SAMRO). Aceasta este o organizaţie ştiinţifică de elită, nonguvernamentală, apolitică, întemeiată pe principiile democraţiei depline, a cărei misiune este, pe de o parte, promovarea managementului sustenabil bazat pe cunoştinţe, prin cooperarea elitelor academice româneşti cu cele ale şcolilor de management de notorietate din lume, iar pe de altă parte, promovarea experienţelor manageriale de excelenţă ale managerilor români si de pretutindeni.

SAMRO a fost înfiinţată la iniţiativa conducătorilor de doctorat în domeniul managementului din România, ca persoană juridică, de drept privat, prin acordul liber exprimat de către oamenii de ştiinţă universitari, care desfăşoară activităţi didactice şi de cercetare în domeniul managementului şi în domenii adiacente.

Societatea a fost înfiinţată si funcţionează in temeiul O.G. nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, a celorlalte acte normative în materie, şi al Statutului, şi primeşte denumirea în baza dovezii nr. 52670 din 21.05.2007, eliberată de către Ministrul Justiţiei, Direcţia pentru servicii juridice conexe.

Organizată exclusiv pentru scopuri non-profit, Societatea vizează profesionalizarea managementului din România în spiritul competenţei şi performanţei, având ca obiective principale:

- promovarea managementului românesc şi a experienţelor (liderilor) de excelenţă în management;

- amplificarea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a managementului românesc;

- realizarea interfeţei profesionale de specialitate între mediul academic şi mediul de afaceri;

- promovarea publicaţiilor de specialitate în domeniul managementului;

- organizarea de evenimente ştiinţifice de anvergură naţională şi internaţională;

- promovarea unor noi modele de gândire managerială – sustenabile şi pe bază de cunoştinţe – şi implicarea în educaţia managerială continuă.

·        Un parteneriat de asemenea important pentru Facultatea de Management este cel cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, care este o confederaţie patronală română, cu personalitate juridică, independentă, non-profit, neguvernamentală şi apolitică, reprezentativă la nivel naţional, de utilitate publică. Acesta asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor şi a mişcării patronale a IMM-urilor la nivel naţional şi internaţional. 

CNIPMMR se focalizează asupra creării unui mediu de afaceri funcţional, asupra promovării, apărării şi reprezentării intereselor întreprinzătorilor şi întreprinderilor private în raporturile acestora cu organele puterii şi cu administraţia de stat, precum şi în relaţiile cu alte organe şi organisme din ţară şi din străinătate. De asemenea se axează pe furnizarea anumitor categorii de informaţii, cunoştinţe şi servicii IMM-urilor, în vederea creşterii potenţialului şi competitivităţii acestora.