Academia de Studii Economice (ASE) din București face parte din grup celor 12 universități de cercetare avansată și educație din România. In prezent, ASE are dreptul să organizeze programe de doctorat în două ramuri de știință și unsprezece domenii de studii doctorale: Ştiinţe economice: Administrarea Afacerilor, Cibernetica si Statistica, Contabilitate, Economiei I, Economiei II, Economiei si afaceri internationale, Finante, Informatica Economica, Management, Marketing și Ştiinţe juridice: Drept.

Școlile doctorale din cadrul ASE sunt organizate la nivelul facultăților din cadrul universității. Activitatea de doctorat din cadrul ASE este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD). Consiliul este format din profesori si studenti doctoranzi din cadrul ASE, precum si profesori de la alte universitati din tara si strainatate.

Activitatea școlilor doctorale este organizata astfel încât să asigure respectarea următoarelor principii: principiul transparenței; principiul responsabilizării; principiul evaluării cantitative a activității școlilor doctorale și a membrilor săi; dezvoltarea cercetărilor interdisciplinare care să permită obținerea unor lucrări științifice de înaltă ținută profesională; respectarea cerințelor de etică și deontologie profesională; internaționalizarea activităților școlii doctorale.

Membrii Școlii Doctorale

Documentele necesare sustinerii examenului de doctorat si mai multe informatii sunt disponibile pe pagina Institutului de Studii Doctorale