Lansare proiect: PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR – CALE DE CREȘTERE A PERFORMANŢEI SISTEMULUI EDUCAŢIONAL UNIVERSITAR – MANPRO

Prevenirea abandonului școlar – cale de creştere a performanței sistemului educațional universitar” – ManPRO, finanțat prin proiectul privind învățământul secundar (ROSE), schema de granturi necompetitive pentru universități, beneficiar: Academia de Studii Economice din București (ASE), Facultatea de Management (MAN).
Obiectivul general al proiectului ȋl constituie prevenirea și remedierea fenomenului de abandon a studiilor universitare de la Facultatea de Management, Academia de Studii Economice din Bucureşti prin integrarea în programe remediale a unui număr de 200 de studenți, aflaţi în situația de risc de abandon și prin implementarea unui program de coaching, dezvoltare personală; îndrumare și sprijin (tutorat), consiliere profesională și orientare în carieră pentru aceeași colectivitate de studenți. Detalii…