Noutăţi

Joi, 21 martie 2019, ora 9.00, sălile 1516, 1501, 1502 va avea loc interviul de selecţie a studenţilor care vor efectua stagiul de practică în cadrul proiectului „Stagii de practică pentru studenţi în economie şi administraţie publică ECOPRAC””, cod MySMIS 2014+ 107884, finanțat de AM POCU.

Invităm studenții la un eveniment dedicat exclusiv lor: ”Cum vom munci mâine? – Micul ghid de dezvoltare a abilităților pentru studenți” . Va vorbi frumos și captivant Diana Rosetka (Managing Partner – Equatorial). Când? Luni, 11 martie 2019, de la ora 17:00, în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București.

Vrei să-ți deschizi o afacere? Te jutăm noi! Organizăm o sesiune specială de training – “Business Angel: opțiune, oportunitate, obligație”. Te vor motiva Cori Grămescu (fondator LadyFIT) și Dorin Boerescu (CEO – 2Performant), doi întreprinzători români de succes. Te aștetăm luni, 11 martie 2019, de la ora 16:00, în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București.

Academia de Studii Economice din Bucureşti derulează în anul universitar 2018-2019 proiectul POCU „Stagii de practică pentru studenţi în economie şi administraţie publică ECOPRAC”, care are ca obiectiv principal creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar economic şi administraţie publică, care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la stagii de practică.
Detalii…

Parteneriat Facultatea de Management-Universitatea Bedfordshire.
Detalii…

Evenimente

Academia de Studii Economice din București organizeaază, în perioada 11-15 martie 2019, în Aula Magna, Forumul pentru Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat – FSDE 2019. Va fi un bun prilej de conectare la realitățile lumii economice de astăzi și de dezbatere a provocărilor mediului actual de afaceri.
Detalii program

Facultatea Management organizează luni, 11 martie 2019, de la ora 15:00, în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, dezbaterea cu tema ”Provocările antreprenoriatului în mediul de afaceri din România”. Invitatul principal va fi domnul Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.

Pe baza Protocolului de colaborare încheiat cu Academia de Studii Economice din București (ASE), în cursul anului 2019, Serviciul de Informaţii Externe organizează stagiul de practică în domeniul OSINT (Open Source Intelligence) destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat din facultățile ASE.
Detalii…

Obiectivul general al proiectului ȋl constituie prevenirea și remedierea fenomenului de abandon a studiilor universitare de la Facultatea Management.
Detalii…