INTERNSHIP SIE 2018 – practica in domeniul OSINT (Open-Source Intelligence) destinat studentilor aflati la sfarsitul primului an de masterat

In baza protocolului de colaborare încheiat intre Academia de Studii Economice din București (ASE) si Serviciul de Informaţii Externe (SIE), in cadrul SIE se organizează stagiul de practică în domeniul OSINT (Open-Source Intelligence) destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat din facultățile ASE. Detalii…

Lansare proiect: PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR – CALE DE CREȘTERE A PERFORMANŢEI SISTEMULUI EDUCAŢIONAL UNIVERSITAR – MANPRO

Prevenirea abandonului școlar – cale de creştere a performanței sistemului educațional universitar” – ManPRO, finanțat prin proiectul privind învățământul secundar (ROSE), schema de granturi necompetitive pentru universități, beneficiar: Academia de Studii Economice din București (ASE), Facultatea de Management (MAN).
Obiectivul general al proiectului ȋl constituie prevenirea și remedierea fenomenului de abandon a studiilor universitare de la Facultatea de Management, Academia de Studii Economice din Bucureşti prin integrarea în programe remediale a unui număr de 200 de studenți, aflaţi în situația de risc de abandon și prin implementarea unui program de coaching, dezvoltare personală; îndrumare și sprijin (tutorat), consiliere profesională și orientare în carieră pentru aceeași colectivitate de studenți. Detalii…