STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENŢI ÎN ECONOMIE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ – ECOPRAC

Academia de Studii Economice din Bucureşti derulează în anul universitar 2018-2019 proiectul POCU „Stagii de practică pentru studenţi în economie şi administraţie publică ECOPRAC” (Contract POCU 57651/07.08.2018), care are ca obiectiv principal creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar economic şi administraţie publică, care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la stagii de practică. Astfel, urmărim ca membrii grupului ţintă să identifice şi acceseze un loc de muncă în domeniul de pregătire, prin identificarea şi dezvoltarea de abilităţi, aptitudini şi deprinderi practice în cadrul unui program integrat de practică de specialitate.

Cine poate participa la acest proiect?

  • Studenţi de la Facultatea de Management, Facultatea de Marketing, Facultatea de Administraţie şi Management Public din ciclul de licenţă, cu domiciliul sau rezidenţa în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru, forma de învăţământ zi sau la distanţă, cu vârsta cuprinsă între 19 şi 50 de ani.

Unde şi cum se derulează practica?

  • Practica se va derula conform planului de învăţământ şi fişei de disciplină, cu prioritate în organizaţii din domeniile turism şi ecoturism, textile şi pielărie, lemn şi mobilă, industrii creative, industria auto şi componente, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, procesarea alimentelor şi a băuturilor, sănătate şi produse farmaceutice, energie şi management de mediu.

Care sunt avantajele participării la proiect?

  • Crearea unor medii de practică prietenoase, în care studenţii şi tutorii să conlucreze în mod armonios.
  • Derularea stagiilor de practică va fi acompaniată de derularea unui proces integrat de consiliere în carieră: consiliere vocaţională şi consiliere profesională. Aceasa va facilita pentru studenţi o mai bună înţelegere a modului în care propriile calităţi, aptitudini şi deprinderi pot fi puse în valoare prin alegerea corectă a viitorului loc de muncă. De asemenea, consilierea va creşte şansele de angajare în timpul sau după finalizarea practicii.
  • Studenţii vor avea posibilitatea să observe modul în care cunoştinţele şi informaţiile teoretice dobândite în cadrul facultăţii pot fi aplicate în mod concret. Pe baza acordurilor de parteneriat care se vor încheia între Academia de Studii Economice din Bucureşti şi organizaţiile în care se vor desfăşura stagiile de practică se va asigura o cunoaştere mai bună de către studenţi a exigenţelor concrete pe care le solicită un loc de muncă şi, pe această bază, se va realiza o conexiune mai bună între sistemul de învăţământ şi piaţa forţei de muncă.
  • Sprijinirea tinerilor studenţi din zonele rurale, romi, netradiţionali şi cu nevoi speciale (subvenţii de practică, locuri dedicate în program, sprijinirea angajării).
  • Punerea la dispoziţie în mod gratuit a materialelor de practică (portofoliu, caiet, ghid, tematică etc.).
  • Obţinerea unei subvenţii în valoare de 800 lei pentru toţi participanţii la stagiul de practică.
  • Suportarea unei deplasări dus/întors pentru fiecare participant în cadrul comunităţii din care provine (decontare bon combustibil în perioada efectuării stagiului de practică).

FOARTE IMPORTANT:
Pentru o derulare eficientă și operativă a procesului de înscriere, va rugăm să consultați site-ul WEB al proiectului (www.management.ase.ro/ecoprac) la secțiunea DOCUMENTE (pentru a pregăti dosarul de înscriere).

Depunerea dosarelor şi informaţii suplimentare: sala 0020, persoană de contact: Daniela BOMBARIU

DOCUMENTE: