Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de licență
SESIUNEA IULIE 2020

Absolvenții care au obținut calificativul ”admis pentru susținere” ca urmare a verificării antiplagiat a lucrărilor de licență sunt rugați să citească Regulamentul privind organizarea si desfasurarea online a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat (denumit, în continuare, Regulament). În acest context, se vor parcurge următorii pași pentru înscrierea online în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de licență în sesiunea iulie 2020:

 Pasul 1: transmiterea lucrării de licență către secretariatul departamentului din care face parte conducătorul științific.

Candidații trebuie să țină cont riguros de următoarele informații:

Ø  lucrarea de licență va fi transmisă sub forma unui singur fișier de tip ”.pdf” (care va cuprinde toate părțile lucrării). Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare trimisă:

·   se poate deschide;

·   este completă;

·   este aceeași cu cea pe care au încărcat-o pentru verificarea antiplagiat;

·  este salvată sub denumirea: ”Nume_Prenume1_Prenume2_Licență Română (sau) Engleză (sau) ID București (sau) ID Piatra Neamț (sau) ID Deva”;

·  este atașată unui mesaj electronic care va următorul subiect: ”Nume_Prenume1_Prenume2_Licență Română (sau) Engleză (sau) ID București (sau) ID Piatra Neamț (sau) ID Deva”.

Ø  adresele de email ale departamentelor din care fac parte conducătorii științifici sunt:

Management – depmanagement@man.ase.ro

Administraţie şi Management public – lavinia.musat@amp.ase.ro

Economie şi politici economice – depe@economie.ase.ro

Filosofie şi Ştiinţe socio-umane – dfssu@man.ase.ro

Finanţe – elena.ene@fin.ase.ro

Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine – departamentunesco@fabiz.ase.ro

Marketing – DepartamentMarketing@mk.ase.ro

Relaţii Economice Internaţionale – departamentrei@rei.ase.ro

Statistică şi econometrie – andreea.enache@ase.ro

Turism şi geografie – turism-licenta-disertatie@com.ase.ro

Ø  perioada prevăzută în Regulament pentru transmiterea fișierului care conține lucrarea este 6-8 iulie 2020 (pentru 8 iulie 2020 sunt acceptate numai documentele transmise până la ora 14:00). Pentru eliminarea riscurilor tehnice ale aglomerării la limita termenului prevăzut, rugăm insistent candidații să transmită lucrările până cel târziu la sfârșitul zilei de 7 iulie 2020.

 După confimarea de primire a lucrării din partea secretariatul departamentului, care va fi transmisă ca ”Reply” prin email, candidații vor trece la următorul pas pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de masterat.

 

Pasul 2: transmiterea documentelor de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor la secretariatul Facultății de Management.

Candidații trebuie să țină cont riguros de următoarele informații:

Ø  documentele ce trebuie transmise electronic, în funcție de condițiile de absolvire a studiilor, sunt:

·         pentru absolvenții promoției curente (2020):

A.    cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență (formular aici);

B.     declarația privind protecția datelor cu caracter personal (formular aici);

C.     declarație pe propria raspundere privind autenticitatea documentelor transmise prin email (formular aici);

D.    acordul coordonatorului științific privind înscrierea la examenul de finalizare a studiilor (formular aici);

E.     pentru absolvenții anului III suplimentar în 2020, dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență.

Toate aceste documente trebuie:

·         completate cu toate datele absolventului, datate și semnate;

·         scanate în format ”pdf” sau ”jpeg/jpg”;

·         scanate și transmise într-un singur fișier.

·         pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2020:

A.    cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență (formular aici);

B.     declarația privind protecția datelor cu caracter personal (formular aici);

C.     declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor trimise pe e-mail (formular aici);

D.    acordul coordonatorului științific privind înscrierea la examenul de finalizare a studiilor (formular aici);

E.     dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de licență;

F.      diploma de bacalaureat (sau echivalentă) și a foii matricole (sau echivalenta acesteia);

G.    certificatul de naștere.

Toate aceste documente trebuie:

·         completate cu toate datele absolventului, datate și semnate;

·         scanate în format ”pdf” sau ”jpeg/jpg”;

·         scanate și transmise într-un singur fișier.

Ø  adresa de email la care se vor transmite documentele este secretariat@man.ase.ro;

Ø  perioada prevăzută în Regulament pentru transmiterea documentelor de înscriere este 6-8 iulie 2020 (pentru 8 iulie 2020 sunt acceptate numai documentele transmise până la ora 14:00). Pentru eliminarea riscurilor tehnice ale aglomerării la limita termenului prevăzut, rugăm insistent candidații să transmită documentele de înscriere cât mai curând posibil, după confirmarea primirii lucrării de către secretariatul departamentului.

Ø  mesajul de email care conține documentele de înscriere trebuie să respecte următoarele reguli:

·         toate documentele vor fi atașate unui singur mesaj electronic;

·         candidații trebuie să se asigure că toate documentele transmise sunt complete, respectă formatul cerut și se pot deschide;

·         subiectul mesajului de email este: ”Nume_Prenume1_Prenume2_Licență_Română (sau) Engleză (sau) ID București (sau) ID Piatra Neamț (sau) ID Deva”.

Ø  reamintim faptul că dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

 

Pasul 3: urmărirea informațiilor cu privire la înscrierea la examenul de finalizare a studiilor și programarea susținerii online a examenului de licență.

Candidații trebuie să țină cont riguros de următoarele informații:

Ø  confirmarea primirii documentelor, a verificării acestora și a înscrierii la examenul de licență va fi transmisă de către secretariat prin intermediul emailului, până cel mai tîrziu în ultima zi de înscriere;

Ø  susținerea online a examenului de licență va avea loc în perioada 13-16 iulie 2020;

Ø  examenul de licență constă în două probe care vizează evaluarea nivelului cunoștinţelor teoretice și aplicative, notate distinct de către membrii comisiei:

A.    Proba 1: evaluarea cunoștinţelor fundamentale și de specialitate (în limita a 15 min). Reamintim faptul că tematica și bibliografia pentru evaluarea cunoștinţelor fundamentale și de specialitate sunt disponibile după cum urmează:

·         tematica de examen pentru programele de licență în limba română (zi și ID);

·         tematica de examen pentru programul în limba engleză.

B.     Proba 2: prezentarea și susţinerea lucrării de licenţă (în limita a 15 min).

Ø  cele două probe ale examenului de licență se vor desfășura subsecvent, în cadrul aceleiași sesiuni online.

Ø  este necesar ca persoanele care depun dosarele de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat să urmărească permanent mijloacele specifice de informare (pagina de web www.ase.ro, pagina de web www.management.ase.ro, pagina personală disponibilă pe platforma webstudent.ase.ro, precum și adresele instituționale de email).