Stagii de practică la Ministerul Finanțelor Publice și în unitățile subordonate

Studenții anului doi au posibilitatea efectuării stagiului de practică la Ministerul Finanțelor Publice și în unitățile subordonate. Înscrierea se poate realiza prin completarea formularelor de mai jos, pana la data de 27 februarie 2017, orele 16.00.
                                                                  .
Documente inscriere:
                                                                  .
În urma completării formularului, fiecare student va completa cu datele proprii (vezi secțiunea student/masterand) convenția cadru MFP-ASE și Anexa nr 1 la Convenția cadru - Portofoliul de practica, documente afișate în format editabil la adresa de mai sus. Acestea se vor depune la secretariatul facultății alături de un CV în format Europass, pana la data de 27 februarie 2017, orele 16.00.
                                                                  .
Studenții vor fi repartizați, în funcție de opțiuni, locuri disponibile și specificul programului de studii urmat, astfel: în direcții din MFP, în direcții din ANAF, în direcții din CNP, în direcții din ANAP sau în DGRFP București și Ilfov. Repartizarea studenților pe unități de practică și direcții va fi comunicata Vineri, 3 martie 2017.
                                                                   .
PASUL 1: Studenții interesați vor completa formularul de înscriere, disponibil aici: https://docs.google.com/forms/d/1cRnEzk8Uvfgl6khNPmnIP2cNpbIGG nGWEIBU-wRqeKg/edit pana la data de 27 februarie 2017, ora 16.00.
                                                                   .
PASUL 2: Studenții vor depune la secretariatul facultății Convenția cadru MFP-ASE și Anexa nr. 1 la Convenția cadru - Portofoliul de practica, completate cu datele proprii (vezi secțiunea student/masterand), alături de un CV în format Europass, până la data de 27 februarie 2017, ora 16.00.