Competitie 2017- Proiecte complexe realizate în consorții CDI

Prin Ordinul ministrului cercetării și inovării nr. 439/11.07.2017 a fost aprobată lansarea competiției 2017 în cadrul Programului 1 Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2. Performanță instituțională - Proiecte de dezvoltare instituțională - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI.
Bugetul total alocat competiției este de 360,9 milioane lei iar termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 25 august 2017.  
Detalii privind condițiile și calendarul de depunere a propunerilor de proiecte se găsesc în Pachetul de informațiirespectiv în anexele la acesta care pot fi consultate la adresa de web http://www.research.gov.ro/ro/articol/4613/minister-comunicare-s-a-lansat-competitia-2017-pentru-proiecte-complexe-realizate-in-consor-ii-cdi.