Conducere

MESAJUL DECANULUI

Facultatea de Management este principala facultate de profil din Romania si una din cele mai prestigioase din cadrul Academiei de Studii Economice, beneficiind de un loc aparte  in mintea si inima numeroaselor generaţii ce s-au format profesional si uman in cei aproape 100 de ani de existenţă.

Ca prima instituţie de profil din Romania, Facultatea de Management urmărește, printre scopurile fundamentale ce îi justifică existenţa, furnizarea de specialiţti bine pregătiţi în domeniul managerial pentru piaţa muncii.

Educaţia in facultatea noastră înseamnă pe de o parte dezvoltarea competentelor si abilitaţilor antreprenoriale si de conducere, dar si aprofundarea teoriilor de afaceri prin învăţarea de la specialiţti si practicieni de înaltă clasa, in contextul dezvoltării unor experienţe umane consistente.

Absolvenţii noştri pot fi întâlniţi conducând mari firme romaneşti si străine, dar şi IMM-uri de succes. Miniștri si înalţi funcţionari ai statului roman pot afirma cu mândrie ca au finalizat studiile in cadrul Facultăţii de Management. Firme de vârf recrutează regulat absolvenţii programelor noastre de licenţă, masterat si doctorat. Şi asta pentru că suntem cei mai buni!

Axele de dezvoltare ale Facultăţii de Management vizează conectarea superioară a programelor ciclului de licenţă la cerinţele pieţei muncii, realizarea unor programe de masterat puternice, generatoare de valoare intelectuală şi valoare adăugată pentru studenţi şi angajatori, dezvoltarea şi derularea de programe doctorale puternice, generatoare de cunoştinţe, susţinerea unei cercetări ştiinţifice performante si realizarea şi întreţinerea unei culturi organizaţionale de excelenţă.

Comunitatea noastră academică pune in prim plan excelenţa în toate formele sale, profesionalismul. aprecierea stakeholderilor, comunicarea deschisă, încurajarea diversităţii, recunoaşterea valorii si promovarea colegialităţii.

Facultatea de Management rămâne diferită prin combinarea unică între tradiţie si inovare, între rigurozitatea actului educaţional si munca in echipă, între sinergia si profesionalismul cadrelor didactice si entuziasmul studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Prof. univ. dr. Popa Ion,

Decan al Facultăţii de Management

A

ECHIPA MANAGERIALĂ


DECAN

Prof. univ. dr. POPA Ion

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 310.10.82 / +4 021 319.19.01 - Int: 194;
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: ion.popa@man.ase.ro
Audiențe: Luni 13.30 - 15.30 (sala 0020)

DIRECTOR DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT

Prof. univ. dr. DOBRIN Cosmin

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 - Int: 258
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: cosmin.dobrin@man.ase.ro; cdobrin@yahoo.com
Audientețe: Marţi 08.00 - 10.00 (sala 1303)

DIRECTOR DEPARTAMENTUL DE FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIOUMANE

Conf. univ. dr. GEORGESCU Ștefan Dominic

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 - Int: 330 / 290
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: stefan_geodom@yahoo.com
Audiențe: Luni 10.00- 12.00 (sala 2513)

PRODECAN - Activitate didactică și relații internaționale

Prof. univ. dr. CICEA Claudiu

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 - Int: 289;
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: claudiu.cicea@man.ase.ro
Audiențe: Luni 10.00- 12.00 (sala 0020)

PRODECAN - Relații cu mediul economico-social și viața studențească

Conf. univ. dr. CORBOȘ Răzvan

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 - Int: 457;
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: razvan.corbos@man.ase.ro
Audiențe: Luni 15.00 - 16.30 (sala 0020)

PRODECAN - Cercetare științifică, dezvoltare și inovare

Lect. univ. dr. SIMION MELINTE Cezar Petre

Contact și audiențe:
Tel. +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 - Int: 289;
Fax +4 021 319.18.99;
E-mail: cezarsimion@yahoo.com
Audiențe: Luni 12.00 - 15.00 (sala 0020)

COMPONENȚA CONSILIULUI FACULTĂȚII DE MANAGEMENT 2016 - 2020

Cadre didactice:

1.        Popa Ion

2.        Cicea Claudiu Constantin

3.        Corboș Răzvan Andrei

4.        Simion-Melinte Cezar-Petre

5.        Dobrin Cosmin Octavian

6.        Georgescu Dominic Ștefan

7.        Cioc Mihai

8.        Ciocoiu Nadia

9.        Croitoru Oana

10.    Deac Vasile

11.    Popescu Doina

12.    Stănescu Aurelia

13.    Ursăcescu Minodora

14.    Zamfir Andreea Ileana

15.    Bîgu Dragoș

16.    Boașcă Loredana

17.    Dinu Eduard

18.    Șerban Mihai

19.    Pop Cristiana

20.    Cristea Silvia

Studenți:

21.    Nedelcu Cristina Maria   an II ciclul licență

22.    Nistor Nicolae                 an II ciclul licență

23.    Golea Anca Larisa          an III ciclul licență

24.    Gora Ana Alexandra       master an I MAPP

25.    Bujor Andrada Bianca    master an I MAPP

26.    Florea Adriana                master an II M Proiecte

27.    Curteanu Adrian Bogdan a fost la master an II MSS

      CONSILIUL CONSULTATIV AL FACULTĂȚII DE MANAGEMENT

Nume si Prenume

Firma

Functie

Stancu Cătălin

Electrica SA

CEO

Codreanu Cătălin

Spitalul de reumatologie “dr. Ion Stoia”

Manager

Oprescu Sergiu

Alpha Bank

CEO

Sachin Neculai

OMV Petrom

Director Directia taxe

Anescu Ioana

IAB România

Director executiv

Nicolau Codruț

Banca Unicredit  România

Director Departamentul Corporate

Draghici Mircea Stelian

Dentirad Hospital

Președinte

Mihai Stanescu

RoCoach

Președinte

Dogaru Cătălin Teodor

TSP

Senior Consultant