Programe de doctorat

Academia de Studii Economice (ASE) din București face parte din grup celor 12 universități de cercetare avansată și educație din România. In prezent, ASE are dreptul să organizeze programe de doctorat în două ramuri de știință și unsprezece domenii de studii doctorale: Ştiinţe economice: Administrarea Afacerilor, Cibernetica si Statistica, Contabilitate, Economiei I, Economiei II, Economiei si afaceri internationale, Finante, Informatica Economica, Management, Marketing și Ştiinţe juridice: Drept.

Școlile doctorale din cadrul ASE sunt organizate la nivelul facultăților din cadrul universității. Activitatea de doctorat din cadrul ASE este condusă de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD). Consiliul este format din profesori si studenti doctoranzi din cadrul ASE, precum si profesori de la alte universitati din tara si strainatate.

Activitatea școlilor doctorale este organizata astfel încât să asigure respectarea următoarelor principii: principiul transparenței; principiul responsabilizării; principiul evaluării cantitative a activității școlilor doctorale și a membrilor săi; dezvoltarea cercetărilor interdisciplinare care să permită obținerea unor lucrări științifice de înaltă ținută profesională; respectarea cerințelor de etică și deontologie profesională; internaționalizarea activităților școlii doctorale.

Cifra de scolarizare la doctorat a Facultății de Management pentru anul 2015.

Consiliul Școlii Doctorale - Management

1. Prof.dr. Gheorghe CÂRSTEA Director
2. Prof.dr. Ion Popa Membru
3. Prof.dr. Cristian Țiu Membru
4. Dr. Felix Tolici Membru
5. Drd. Mădălina Potcovaru Reprezentantul studenţilor doctoranzi

Membrii Școlii Doctorale

Nr. crt.
NumeEmail
1.
Andreica Marin   marinandreica@yahoo.com
2.
Androniceanu Armenia   androniceanu@yahoo.com 
3.
Bănacu Cristian   cristian.banacu@gmail.com 
4.
Cârstea Gheorghe   gheorghe.carstea@man.ase.ro
5.
Colesca Sofia Elena   e_colesca@yahoo.com
6.
Deaconu Alecsandrina   alex.deaconu@yahoo.com
7.
Dobrin Octavian Cosmin   cosmin.dobrin@man.ase.ro 
8.
Lefter Viorel   vlefter@ase.ro 
9.
Moldoveanu George   gmoldoveanu9@yahoo.com
10.
Popa Ion   iipopa@yahoo.com
11.
Popescu Dan   danpv@ase.ro
12.
Profiroiu Marius   mariusprofiroiu@yahoo.com 
13.
Radu Ioan   prof_ioan_radu@yahoo.com 
14.
Veboncu Ion   iverboncu@yahoo.com