ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR DE MASTERAT
SESIUNEA IUNIE-IULIE
2021
            Absolvenții care au obținut calificativul ”admis pentru susținere” ca urmare a verificării antiplagiat a disertațiilor sunt rugați să citească Regulamentul privind organizarea si desfasurarea online a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenta si masterat (denumit, în continuare, Regulament). În acest context, se vor parcurge următorii pași pentru înscrierea online în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de masterat în sesiunea iunie-iulie 2021:

 Pasul 1:

 • transmiterea disertației către secretariatul departamentului din care face parte conducătorul științific.

Candidații trebuie să țină cont riguros de următoarele informații:

 • disertația va fi transmisă sub forma unui singur fișier de tip ”.pdf” (care va cuprinde toate părțile lucrării). Candidații se vor asigura că lucrarea de finalizare trimisă:
  • se poate deschide;
  • este completă;
  • este aceeași cu cea pe care au încărcat-o pentru verificarea antiplagiat;
  • este salvată sub denumirea: ”Nume_Prenume1_Prenume2_Denumire Masterat”;
  • este atașată unui mesaj electronic care va următorul subiect: ”Nume_Prenume1_Prenume2_Denumire Masterat”.
 • adresele de email ale departamentelor din care fac parte conducătorii științifici sunt:
 • perioada prevăzută în Regulament pentru transmiterea fișierului care conține lucrarea este
  1-2 iulie 2021 (pentru 2 iulie 2021 sunt acceptate numai documentele transmise până la ora 12:00). Pentru eliminarea riscurilor tehnice ale aglomerării la limita termenului prevăzut, rugăm insistent candidații să transmită lucrările până cel tărziu la sfârșitul zilei de 1 iulie 2021.

După confimarea de primire a lucrării din partea secretariatul departamentului, care va fi transmisă ca ”Reply” prin email, candidații vor trece la următorul pas pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de masterat.

Pasul 2:

 • transmiterea documentelor de înscriere pentru examenul de finalizare a studiilor la secretariatul Facultății de Management.

Candidații trebuie să țină cont riguros de următoarele informații:

 • documentele ce trebuie transmise electronic, în funcție de condițiile de absolvire a studiilor, sunt:
  • pentru absolvenții promoției curente (2021):
   1. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat, însoțită de fișa de înscriere (formulare aici);
   2. declarația privind protecția datelor cu caracter personal (formular aici);
   3. declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor transmise prin email (formular aici);
   4. pentru absolvenții anului II suplimentar în 2021, dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație.
  • pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului 2021:
   1. cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat, însoțită de fișa de înscriere (formulare aici);
   2. declarația privind protecția datelor cu caracter personal (formular aici);
   3. declarația pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor transmise prin email (formular aici);
   4. dovada plății taxei de înscriere pentru susținerea examenului de disertație;
   5. diploma de bacalaureat (sau echivalentă) și a foii matricole (sau echivalenta acesteia);
   6. diploma de licenţă (sau echivalentă) și foaia matricolă/ suplimentul la diplomă;
   7. certificatul de naștere;
   8. fișa de lichidare.
  • adresa de email la care se vor transmite documentele este secretariat@man.ase.ro;
 • perioada prevăzută în Regulament pentru transmiterea documentelor de înscriere este
  1-2 iulie 2021 (pentru 2 iulie 2021 sunt acceptate numai documentele transmise până la ora 12:00). Pentru eliminarea riscurilor tehnice ale aglomerării la limita termenului prevăzut, rugăm insistent candidații să transmită documentele de înscriere cât mai curând posibil, după confirmarea primirii lucrării de către secretariatul departamentului;
 • mesajul de email care conține documentele de înscriere trebuie să respecte următoarele reguli:
  • toate documentele vor fi atașate unui singur mesaj electronic;
  • toate documentele trebuie scanate în format ”pdf” sau ”jpeg/jpg”, într-un singur fișier;
  • formularele de înscriere trebuie completate cu toate datele absolventului, datate și semnate;
  • candidații trebuie să se asigure că toate documentele transmise sunt complete, respectă formatul cerut și se pot deschide;
  • subiectul mesajului de email este: ”Nume_Prenume1_Prenume2_Denumire Masterat”.
 • reamintim faptul că dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Pasul 3:

 • urmărirea informațiilor cu privire la înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de masterat și programarea susținerii online a disertațiilor.

Candidații trebuie să țină cont riguros de următoarele informații:

 • confirmarea primirii documentelor, a verificării acestora și a înscrierii la examenul de disertație va fi transmisă de către secretariat prin intermediul emailului, până cel mai tîrziu în ultima zi de înscriere;
 • susținerea online a disertațiilor va avea loc în perioada 7-9 iulie 2021;
 • este necesar ca persoanele care depun dosarele de înscriere la examenul de finalizare a studiilor de masterat să urmărească permanent mijloacele specifice de informare (pagina de web ase.ro, pagina de web www.management.ase.ro, adresele instituționale de email).